Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2019, s. 7

Wprowadzenie Wladyslawa Scholla w sluzbe kaznodziei swieckiego Koscioła Ewangelicko-Reformowanego w RP
Ks. bp Marek Izdebski wprowadza Władysława Scholla w służbę kaznodziei świeckiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP

 

29 września podczas niedzielnego nabożeństwa w kościele reformowanym w Warszawie odbyło się wprowadzenie Władysława Scholla w służbę kaznodziei świeckiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Nabożeństwo prowadził ks. Michał Jabłoński, proboszcz parafii, a przyrzeczenie od kaznodziei odebrał biskup Kościoła ks. Marek Izdebski. W ławie starszych towarzyszyli prezes Synodu Ewa Jóźwiak i prezes Kolegium Kościelnego Piotr Niewieczerzał.

Kaznodzieja wspomniał wszystkich tych, którzy przyczynili się do tego, że studiował teologię i zaangażował się w służbę Kościołowi, a także podziękował rodzinie, przyjaciołom, swojej parafii z jej Kolegium Kościelnemu, a w szczególności prezesowi Piotrowi Niewieczerzałowi i proboszczowi ks. Michałowi Jabłońskiemu. Władysław Scholl oparł kazanie na Liście Apostoła Pawła do Rzymian 10,1–13.

Podczas nabożeństwa fragmenty „Kantaty Reformacyjnej” skomponowanej przez Stanisława Szczycińskiego do słów Jacka Cygana wykonali: Łucja Szablewska oraz Barbara i Paweł Szczycińscy z towarzyszeniem chóru Zalesiańskiego Towarzystwa Muzycznego, którym akompaniował kompozytor. Można też było usłyszeć dwie szanty wykonane przez Joannę i Grzegorza Zawadzkich. Improwizacje organowe wykonał organista parafialny Michał Markuszewski.

Wśród przybyłych na uroczystość gości byli przyjaciele z lat studiów Władysława Scholla na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ks. Marcin Undas ze Zgierza oraz ks. Chris Matacheru i ks. Janos Schelefisch z Holandii.