Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2019, s. 10–11

Tydzien Ewangelizacyjny w Zelowie 2019 (fot. PER Zelow)
Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie 2019. Niedzielny koncert z newsem (fot. PER Zelów)

 

Od 21 do 27 lipca miał miejsce 14. Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie. W jego ramach odbyły się półkolonie dla dzieci, koncerty z newsem, seminaria i nabożeństwa. Głównym mówcą wieczornych spotkań był w tym roku luterański duchowny ks. Bogdan Wawrzeczko.

Przedsięwzięcie to było (podobnie jak w latach poprzednich) owocem współpracy Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie (dofinansowane z budżetów Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego) i Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Jest to jedyny tego typu projekt realizowany w Kościele Ewangelicko-Reformowanym i mając w świadomości jego rozmiary (w tym samej parafii w Zelowie) o znaczącym ciężarze organizacyjnym. Tym bardziej cieszymy się, że już kolejny rok nasz Pan pozwolił na przeprowadzenie go zgodnie z zaplanowanym programem.

Święto Kościoła w środku Polski

Tradycyjnie, pierwsza niedziela Tygodnia jest tzw. Świętem Kościoła w środku Polski, na które zapraszamy zarówno członków okolicznych parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a także wszystkich zainteresowanych, niezależnie od przynależności kościelnej.

W niedzielę tę spotykamy się zawsze na otwierającym Tydzień nabożeństwie, które co roku jest celebrowane w innym porządku liturgicznym: raz reformowanym, raz luterańskim.

Istotnym momentem nabożeństwa jest zwiastowanie Słowa Bożego, które w tym roku zaproponował zaproszony przez nas zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP – ks. superintendent Andrzej Malicki. W kazaniu duży nacisk położył na wierność zobowiązaniom na drodze podążania za Chrystusem. Jak usłyszeliśmy, wierność ta wyrażać się winna w wielu aspektach życia codziennego, w sposób jak najbardziej konkretny i praktyczny, w tym także w wierności małżeńskiej, będącej istotnym przykładem oddania Chrystusowi.

Głównymi prowadzącymi nabożeństwo byli dwaj biskupi: zaprzyjaźniony z nami ks. bp Jan Cieślar (diecezja warszawska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP) i ks. bp Marek Izdebski, stojący na czele Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Wzruszającym momentem liturgii był jak zwykle moment przyjmowania sakramentu Wieczerzy Pańskiej, która była rozdawana zgodnie ze zwyczajami dwu Kościołów – reformowanego i augsburskiego.

Po nabożeństwie i posiłku przybyli mogli uczestniczyć w seminarium poprowadzonym przez pracownika organizacji Open Doors, Macieja Maliszaka, oraz w koncercie, który na wolnym powietrzu dał zespół Exodus 15.

Taka propozycja programu niedzielnego spotkała się z bardzo pozytywnymi opiniami, podkreślającymi otwartość wydarzenia, w jego ponadkonfesyjności, przy jednoczesnym przejęciu głoszeniem Słowa Bożego i stawianiu Jezusa Chrystusa w centrum doświadczenia chrześcijańskiego.

Zgodnie z obliczeniami mieliśmy radość gościć tego dnia około 300 osób. Bardzo cieszyliśmy się każdym uczestnikiem, czy to z naszej parafii, czy z innych, tak naszego, jak i innych Kościołów. Ogromną radość sprawił nam przyjazd licznej grupy z warszawskiego zboru ewangelicko-reformowanego. Nieco smutku – niezbyt liczne uczestnictwo członków tych naszych zborów, którym geograficznie było do Zelowa najbliżej…

Półkolonie i kolonie dla dzieci

Oczywiście, Tydzień Ewangelizacyjny, to nie tylko pierwsza jego niedziela.

Każdy dzień otwierały półkolonie dla dzieci. Aktywność ta odbywała się od godz. 9.00 do 13.00, z następującym – po pracy z dziećmi – sprzątaniem, ewaluacją form i jakości zaangażowania uczestników oraz prowadzących. Od strony organizacyjnej za półkolonie odpowiadał ks. Tomasz Pieczko, pastor zboru zelowskiego.

W tym roku znaczącą część aktywności na półkoloniach prowadziła czwórka Amerykanów z Luterańskiego Synodu Missouri. Było to doświadczenie nowe, ciekawe i trudne zarazem. Z zasady nasze półkolonie otwarte są dla wszystkich dzieci z Zelowa (i spoza miasta), bez uprzednich zapisów, niezależnie od przekonań i sytuacji ich rodzin. W związku z aktywnościami prowadzonymi w całości po angielsku (oczywiście z tłumaczeniem), było to spore wyzwanie. Niemniej, przede wszystkim dzięki około dwudziestu lokalnym wolontariuszom (młodzieży w wieku od 15 do 25 lat), udało się przeprowadzić je naprawdę dobrze. Cieszy nasże w półkoloniach dziennie uczestniczyło od 60 do ok. 90 dzieci.

Warto także wspomnieć o koloniach dla dzieci, które (w tym roku w nieco mniejszej grupie) uczestniczyły – w niektóre dni – w zajęciach półkolonii, jak i realizowały własny program kolonijny, w tym szereg wycieczek.

Seminaria

Kolejnym blokiem w programie każdego dnia były różnorodne seminaria tematyczne: od problematyki relacji międzyludzkich, poprzez kwestie związane z duchowością ewangelicką, dotyczące obyczajów krajów biblijnych, po działalność diakonijno-misyjną.

Kilkadziesiąt osób uczestniczących każdego dnia w seminariach, to dla nas także spora satysfakcja. Nie jest wykluczone przy tym, że nieco wczesna godzina (17.00) rozpoczęcia seminariów była przeszkodą dla szeregu osób pracujących, by mogły one uczestniczyć w zajęciach.

Koncerty z newsem

Wreszcie wieczorny koncert muzyczny, każdego dnia inny. Słowo „koncert” może nie jest tu w pełni trafne, ponieważ idea główna, towarzysząca tym spotkaniom muzycznym, była następująca: muzyka powinna przygotować na mające po niej nastąpić zwiastowanie Słowa (nierzadko już sam występ muzyczny był wypełniony czy to świadectwem, czy zwiastowaniem). Muzyka i wykonawcy byli bardzo różni: od Zelowskich Dzwonków po chór gospel.

I wreszcie zamykające każdy dzień wieczorne zwiastowanie, czyli tak zwany „news”. W tym roku mieliśmy dużą radość gościć ks. Bogdana Wawrzeczko z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, który umiejętnie łączył w swoich wystąpieniach osobiste doświadczenie z wiedzą biblijną. Czuło się, że nawiązywał bardzo dobry kontakt z audytorium, zachęcając do dalszej pogłębionej refleksji nad swoim życiem.

Spojrzenie wstecz

Czy to był dobry czas? Tak, należy sądzić, że tak. Oczywiście, nie jesteśmy w stanie w żadnym stopniu przewidzieć owoców tego wydarzenia tak w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym. To tylko Bóg jest Panem, prowadzącym nasze drogi i Panem efektów głoszonego Słowa. Możemy zatem nadal modlić się, aby zasiane ziarno przyniosło jak najlepsze efekty.

Co chcielibyśmy zmienić bądź poprawić w kolejnych latach, jeśli będzie dane dalej kontynuować to dzieło?

Prawdopodobnie nieco zostanie zmieniony układ zajęć, aby przede wszystkim pracujący mogli swobodnie w nich uczestniczyć.

Z pewnością będziemy także prosili pastorów naszego Kościoła o pomoc w zorganizowaniu przyjazdu i uczestnictwa członków ich zborów w Tygodniu.

Pamiętajmy, że Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie nie jest tylko wydarzeniem zelowskim, ale dziełem całego Kościoła ewangelicko-reformowanego.

Podziękowania

Na koniec wielkie podziękowanie za zaangażowanie wszystkich tych osób, bez których pracy Tydzień Ewangelizacyjny nie mógłby się odbyć. Począwszy od członków parafii, którzy przynosili każdego dnia ciasta, by móc nimi poczęstować uczestników, poprzez tych, którzy swój czas i siły poświęcili, by rozbić namioty, dbać o posesję, sprzątać każdego dnia, aż po wszystkich wolontariuszy na półkoloniach dla dzieci i wychowawców na koloniach.

Dziękujemy przede wszystkim Panu za Jego błogosławieństwo i prowadzenie.