Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 2/2019, s. 6

Promocja ksiazki
(fot. Piotr Diehl)

 

W Warszawie odbyło się spotkanie promocyjne książki „Ewangelicy w Niepodległej”, która ukazała się pod redakcją Ewy Jóźwiak i Michała Karskiego w serii „Biblioteka JEDNOTY”. Podczas spotkania odbyła się dyskusja, w której wzięli udział autorzy artykułów opublikowanych w książce: dr Joanna Kluczyńska, dr Ewa Jóźwiak, prof. Karol Karski, dr hab. Jerzy Sojka, ks. bp dr Edward Puślecki, dr Grzegorz Michalak i Michał Karski.

Promocja odbyła się 18 marca w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie w ramach comiesięcznych spotkań Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Spotkanie zgromadziło ponad 50 słuchaczy. Spośród jedenastu autorów tego dzieła w debacie panelowej, prowadzonej przez Michała Karskiego – redaktora i współautora książki oraz sekretarza JEDNOTY, udział wzięło sześcioro: dr Ewa Jóźwiak, prof. Karol Karski, dr Joanna Kluczyńska, dr Grzegorz Michalak ks. bp dr Edward Puślecki i dr hab. Jerzy Sojka.

Prowadzący panel w ramach pierwszej rundy zadawał poszczególnym autorom pytania związane z zamieszczonymi w książce tekstami, które dotyczyły życia i działalności dwóch Jednot reformowanych – warszawskiej i wileńskiej, metodystów, współpracy ekumenicznej, teologii ewangelickiej i ewangelickiej działalności diakonijnej. Podczas drugiej rundy do każdego z sześciu obecnych autorów skierowane było pytanie: Jakie lekcje z historii tamtego okresu możemy wyciągnąć dziś, zarówno w życiu społeczno-politycznym jak i kościelnym? W ostatniej części spotkania zgromadzeni mieli możliwość zadawania pytań poszczególnym autorom. Była też okazja do nabycia prezentowanej książki.

 

Zobacz: