Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2019, s. 9–11

Panel
Dyskusja panelowa „Żydzi i judaizm w tradycji katolickiej, prawosławnej i protestanckiej” w kościele seminaryjnym pw. Wniebowzięcia NMP w Warszawie. Od lewej: Zbigniew Nosowski, ks. Piotr Kosiński, rabin Stas Wojciechowicz, ks. Michał Jabłoński i ks. Andrzej Tulej (fot. Michał Karski)

 

„Dąż do sprawiedliwości” – pod tym hasłem przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2019. W tym roku we wszystkich parafiach ewangelicko-reformowanych modlono się o jedność chrześcijan, wszyscy duchowni uczestniczyli też w nabożeństwach zorganizowanych w tej intencji w innych kościołach.

Jak można przeczytać w broszurze na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2019, tegoroczne materiały przygotowali chrześcijanie z Indonezji. Teksty opracowali i zatwierdzili członkowie Międzynarodowego Komitetu mianowanego przez Komisję Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów i Papieską Radę Popierania Jedności Chrześcijan. Po raz dwudziesty drugi polską wersję materiałów przygotował ekumeniczny zespół redakcyjny, powołany przez Komisję ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski. Komisji współprzewodniczą: bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP) i bp Krzysztof Nitkiewicz (Kościół rzymskokatolicki).

Tydzień Modlitw o Jedność odbywa się na całym świecie od 18 do 25 stycznia, jednak w wielu miejscach naszego kraju modlitwy i inne spotkania w ramach obchodów odbywają się przez cały styczeń.

Dzień Judaizmu

W dniu poprzedzającym rozpoczęcie modlitw o jedność chrześcijan, 17 stycznia, co roku obchodzony jest Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim, w którego wydarzeniach również uczestniczą duchowni ewangelicko-reformowani i innych wyznań.

Każdego roku centralne obchody organizowane są w innej miejscowości. Tym razem odbyły się one w Łodzi. Uczestniczył w nich ks. Marek Izdebski, biskup Kościoła ewangelicko-reformowanego. W ramach obchodów odbyły się: modlitwa na cmentarzu żydowskim w Łodzi, dyskusja panelowa w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, zwiedzanie Muzeum Miasta Łodzi i nabożeństwo Słowa Bożego na Starym Rynku.

W stołecznych obchodach Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim wziął udział ks. Michał Jabłoński, proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie. Został on zaproszony do panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów, która miała miejsce w kościele seminaryjnym na Krakowskim Przedmieściu.

W wierze różnice bledną i tracą na znaczeniu

Nabożeństwa Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan z udziałem duchownych Kościoła ewangelicko-reformowanego zainaugurowała w Bełchatowie 13 stycznia msza z modlitwą ekumeniczną pod przewodnictwem ks. bp. Ireneusza Pękalskiego w rzymskokatolickiej Parafii NMP Matki Kościoła i św. Barbary (księża sercanie). W modlitwie uczestniczyli duchowni Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP: ks. bp Marek Izdebski, ks. Krzysztof Góral, ks. Tomasz Pieczko i ks. Michał Koktysz, który wygłosił kazanie na podstawie hasła tegorocznego Tygodnia Modlitw: „Dąż do sprawiedliwości” (Pwt 16,20). Kaznodzieja stwierdził, że zarówno historie biblijne, jak i współczesność dają nam przykłady sprawiedliwości, ale nie oddają czym ona jest. Zdaniem mówcy Jezus Chrystus jest przykładem, do którego powinni dążyć chrześcijanie – jest on wzorem całkowitego oddania się Bogu, przykładem życia, które potrafi „odpuścić”, okazać cierpliwość i wyrozumiałość, które jest całkowicie podporządkowane woli Boga. Chrystus jest doskonałym sprawiedliwym i do takiej sprawiedliwości mamy wszyscy dążyć.

– Oczywiście, że wciąż są pomiędzy nami różnice, które powodują, że funkcjonujemy jako odrębne instytucje – mówił kaznodzieja – ale nie zmienia to faktu, że w wierze te różnice kurczą się do papieru, na którym spisano pisma polemiczne, i do ubrań, w których wychodzimy do nabożeństwa. Wobec Chrystusa, wobec naszego chrześcijańskiego zobowiązania do wprowadzania Jego królestwa, wszystkie te różnice bledną i tracą na znaczeniu. Wobec Prawdy przez wielkie „P” nasze wszystkie mniemania teologiczne i modele rzeczywistości, której nie rozumiemy, stają się bezwartościowe. Litera ustępuje przed duchem, duchem braterstwa i wzajemnej miłości. I do takiej właśnie sprawiedliwości – do Chrystusowej sprawiedliwości wzajemnej miłości i szacunku – dążmy usilnie. Nie tylko z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan – powiedział ks. Koktysz.

Również 13 stycznia odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-reformowanym w Kleszczowie, gdzie proboszczem jest ks. Krzysztof Góral.

Ks. Michał Koktysz uczestniczył ponadto w nabożeństwach ekumenicznych: 19 stycznia w prawosławnym soborze katedralnym św. Aleksandra Newskiego w Łodzi oraz tego samego dnia w parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Nowej Sobótce oraz 20 stycznia w rzymskokatolickiej bazylice archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi.

20 stycznia ks. bp Marek Izdebski i ks. Semko Koroza uczestniczyli w mszy św. o jedność chrześcijan odprawionej przez metropolitę łódzkiego abp. Grzegorza Rysia w rzymskokatolickiej bazylice archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi.

Pięć dni później, 25 stycznia, na nabożeństwo ekumeniczne zaprosiła Parafia Ewangelicko-Reformowana w Łodzi.

Chrystus zadaje nam siebie nawzajem

– Nie my tworzymy Kościół. Chrystus go tworzy. Pociąga każdego z nas do siebie i zadaje nam siebie nawzajem – mówił rzymskokatolicki metropolita łódzki ks. abp Grzegorz Ryś podczas nabożeństwa ekumenicznego, które miało miejsce w kościele ewangelicko-reformowanym w Zelowie w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Nabożeństwo odbyło się 29 stycznia. Wzięli w nim udział duchowni i świeccy z różnych Kościołów. Obecni byli m.in. przewodniczący Łódzkiego Oddziału PRE i proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Łodzi ks. Semko Koroza, proboszcz zelowskiej parafii ewangelicko-reformowanej ks. Tomasz Pieczko, a także abp Grzegorz Ryś.

Właśnie on wygłosił kazanie. Podkreślał, że Jezus ma moc otwierania ludzi na siebie w Duchu Świętym. – Jeśli był zdolny Piotra z Korneliuszem zgromadzić w jednym Kościele, to naprawdę nie ma takich różnic między nami, które by nie były do przełamania, które by nie były do przekroczenia, żebyśmy się nie mogli nawzajem przyjąć w takim poczuciu, że w życiu każdego z nas Chrystus działa zanim się spotkamy – mówił rzymskokatolicki hierarcha. Dodał, że to czyni nas braćmi i siostrami. – Dlatego jesteśmy fundamentalnie jedno, choć owszem, między nami są różnice i pewnie nie wiadomo jak długo jeszcze będą – stwierdził abp Ryś.

Podczas nabożeństwa odbył się również koncert Zelowskich Dzwonków.

Modlitwa, śpiew i wspólne jedzenie

W Warszawie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan rozciąga się zwykle na cały miesiąc. 14 stycznia w Wyższym Seminarium Duchownym rzymskokatolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej odbyło się seminarium ekumeniczne pt. „Duszpasterstwo małżeństw mieszanych wyznaniowo”. Wzięli w nim udział ks. Michał Koktysz i ks. Michał Jabłoński.

Centralnemu nabożeństwu ekumenicznemu w rzymskokatolickim kościele pw. Kazimierza Królewicza na Rynku Nowego Miasta w Warszawie przewodniczył ks. kard. Kazimierz Nycz. Odbyło się ono 20 stycznia. W nabożeństwie uczestniczył ks. bp Marek Izdebski.

Nabożeństwo w ramach Tygodnia Modlitw w stołecznym kościele ewangelicko-reformowanym zgromadziło ekumenistów z różnych Kościołów. Po nabożeństwie wszyscy zostali poczęstowani w przedsionku kościoła grochówką. Można też było zjeść pączka i napić się herbaty.

Proboszcz stołecznej parafii ewangelicko-reformowanej uczestniczył we wszystkich warszawskich nabożeństwach ekumenicznych Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-reformowanym w Żychlinie koło Konina odbyło się 18 stycznia. Uczestniczyli w nim m.in. klerycy z Lądu, którzy zapewnili oprawę muzyczną liturgii. Kazanie wygłosił ks. prałat Dariusz Kaliński, dziekan dekanatu zduńskowolskiego Kościoła rzymskokatolickiego.

Ks. Tadeusz Jelinek wziął udział w nabożeństwach ekumenicznych w ramach Tygodnia Modlitw: 13 stycznia w kościele ewangelicko-augsburskim w Koninie i 20 stycznia w kościele ewangelicko-augsburskim w Kaliszu. Po raz pierwszy, czyli 27 lat erygowaniu rzymskokatolickiej diecezji kaliskiej, uczestniczył w tej ekumenicznej modlitwie biskup pomocniczy kaliski Łukasz Buzun.

Ks. Jelinek uczestniczył również 21 stycznia w modlitwach o jedność w kościele rzymskokatolickim w Koninie, a 22 stycznia wygłosił „Słowo świadectwa” (zamiast kazania) w kościele rzymskokatolickim w Kole.

Wsparcie chrześcijan w Indonezji

Komisja ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej zaapelowała, by zebrane ofiary podczas nabożeństw ekumenicznych odbywających się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2019 przekazać na rzecz wsparcia chrześcijan w Indonezji. Wpłaty można dokonywać na konto PRE (mBank SA, numer rachunku bankowego 42 1140 1010 0000 5437 0700 1001 z dopiskiem „Ofiary z TMoJCh 2019”).