Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2018, s. 13

Inauguracja Wigilijnego Dziela Pomocy Dzieciom 2018 (fot. Michal Karski)
Prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP Biruta Przewłocka-Pachnik zapala świecę Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (fot. Michał Karski)

 

W Warszawie zainaugurowano kolejną edycję ekumenicznej akcji charytatywnej Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W jej ramach Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP rozprowadzi ok. 100 świec w parafiach reformowanych. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym dzieciom.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom prowadzone jest przez cztery kościelne organizacje charytatywne: Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP oraz Eleos Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Jest to już 25. edycja tej akcji, a 19. raz ma charakter ekumeniczny. Diakonia Kościoła reformowanego bierze w niej udział po raz dziesiąty.

Organizacje prowadzące akcję rozprowadzają podczas adwentu wigilijne świece. Pozyskane środki zostają przeznaczone na pomoc dzieciom w potrzebie. Diakonia Kościoła reformowanego dofinansowuje im wypoczynek letni i zakup wyprawek szkolnych. W tym roku hasło Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom brzmi: „Świeca, która tworzy polską wigilię”.

Inauguracja tegorocznej akcji odbyła się 29 listopada w Centrum Luterańskim w Warszawie. W uroczystości wzięły udział dzieci z parafii ewangelickich, katolickich i prawosławnych. Śpiewał chór dziecięcy Quasi Angeli, występowali też dziecięcy soliści. Obecni byli dyrektorzy organizacji prowadzących akcję: ks. Marcin Iżycki z Caritas, Wanda Falk z Diakonii luterańskiej, Biruta Przewłocka-Pachnik z Diakonii reformowanej oraz ks. Doroteusz Sawicki z Eleosu, a także biskupi ewangeliccy, katoliccy i prawosławny, wśród nich ks. bp Marek Izdebski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Biruta Przewłocka-Pachnik podkreślała, że musimy pamiętać również o dzieciach z krajów i regionów nękanych przez wojny i głód.