Drukuj

NR 3/2018, s. 12

Papiez Franciszek w siedzibie Swiatowej Rady Kosciolow (fot. Albin Hillert/WCC)
W środku: sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów ks. Olav Fykse Tveit i papież Franciszek (fot. Albin Hillert/WCC)

 

W sierpniu minęło 70 lat od utworzenia największej na świecie organizacji ekumenicznej – Światowej Rady Kościołów. W obchodach tego jubileuszu, obok przedstawicieli Kościołów członkowskich Rady, wziął również udział papież Franciszek, który odwiedził siedzibę Rady – Centrum Ekumeniczne w Genewie.

Wizyta odbyła się 21 czerwca pod hasłem: „Pielgrzymka ekumeniczna – idąc, modląc się i pracując razem”. W przeszłości Światową Radę Kościołów odwiedzali również dwaj inni papieże: Paweł VI (10 czerwca 1969 r.) i Jan Paweł II (12 czerwca 1984 r.), jednak tegoroczna wizyta Franciszka jest pierwszą wizytą papieską zorganizowaną specjalnie ze względu na Światową Radę Kościołów. Papież wziął udział w ekumenicznej modlitwie i spotkaniu z przedstawicielami różnych Kościołów.

– Ruch ekumeniczny, do którego tak ogromny wkład wniosła Światowa Rada Kościołów, pojawił się jako łaska Ducha Świętego. Ekumenizm sprawił, że możemy wyruszyć w podróż w zgodzie z wolą Chrystusa, i będzie zdolny do postępów, jeśli podążając za prowadzeniem Ducha Świętego nie zamknie się w sobie – powiedział papież w swojej homilii podczas modlitwy ekumenicznej. Zwracał też uwagę, że w zaangażowaniu ekumenicznym zbyt łatwo zatrzymujemy się przed wciąż istniejącymi różnicami i zbyt często jesteśmy blokowani przez zmęczenie i brak entuzjazmu. – Nasze różnice nie mogą być wymówką. Nawet teraz możemy iść w Duchu Świętym: możemy razem się modlić, ewangelizować i służyć – przekonywał biskup Rzymu.

Na spotkaniu ekumenicznym sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów ks. Olav Fykse Tveit zwrócił uwagę na podziały na świecie, które generują konflikty, przemoc i wojny, rosnące dysproporcje między bogatymi i biednymi, postępującą eksploatację i destrukcję środowiska naturalnego, ataki na godność człowieka. – Powinniśmy być zjednoczeni w naszej nadziei na wspólną przyszłość dla wszystkich. Wszyscy mamy prawo do tej nadziei. Wasza Świątobliwość, twoja wizyta jest znakiem tej nadziei, którą podzielamy. To krok milowy w relacjach między Kościołami – powiedział.

– Pragnąłem osobiście uczestniczyć w obchodach tej rocznicy Światowej Rady Kościołów także po to, aby potwierdzić zaangażowanie Kościoła katolickiego w sprawę ekumenizmu oraz zachęcać do współpracy z Kościołami członkowskimi i z naszymi partnerami ekumenicznymi – podkreślił papież Franciszek. Zaznaczył też, że wiarygodność Ewangelii jest poddawana próbie przez to, jak chrześcijanie reagują na wołanie osób wykluczonych na całym świecie.

Papież spotkał się również z kierownictwem Światowej Rady Kościołów w Instytucie Ekumenicznym w Bossey, prezydentem Konfederacji Szwajcarskiej na lotnisku oraz wziął udział w mszy św. w hali Palexpo w Genewie, podczas której wygłosił homilię.

23 sierpnia, dokładnie w 70. rocznicę powołania do życia Światowej Rady Kościołów, w Amsterdamie odbyły się uroczystości jubileuszowe. W reformowanym Nowym Kościele (Nieuwe Kerk) miało miejsce nabożeństwo ekumeniczne. Ponadto na Protestanckim Wydziale  Teologicznym Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie odbyło się sympozjum na temat „Gościnność na drodze pielgrzyma do pokoju i sprawiedliwości”, zaś ulicami miasta przeszedł „Marsz pokoju”.

*

Czym jest Światowa Rada Kościołów

Światowa Rada Kościołów została utworzona w 1948 r. w Amsterdamie. Celem jej działania jest jedność chrześcijan, którą promuje w wierze, świadectwie i służbie na rzecz sprawiedliwego i żyjącego w pokoju świata. Obecnie zrzesza 350 Kościołów tradycji anglikańskiej, prawosławnej, protestanckiej, starokatolickiej i in., które reprezentują razem ponad 550 milionów wiernych w ponad 110 krajach na całym świecie. Członkami ŚRK są cztery polskie Kościoły: Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Kościół Polskokatolicki w RP, Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP i Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Kościół Rzymskokatolicki nie jest członkiem ŚRK, ale aktywnie z nią współpracuje, szczególnie od czasu ogłoszenia przez sobór watykański II Dekretu o ekumenizmie w 1965 r. Sekretarzem generalnym ŚRK jest obecnie norweski pastor luterański ks. dr Olav Fykse Tveit.