Drukuj

NR 3/2018, ss. 14–15

 Zjazd Gnieznienski 2018 (fot. Michal Karski)Ks. Semko Koroza i ks. bp Marek Izdebski podczas Ekumenicznej Drogi Wolności w Gnieźnie (fot. Michał Karski)

 

– Gdy myślimy o Europie i o wolności, to powinniśmy też pamiętać o tych najsłabszych. O tych, którzy pukają do drzwi Europy, szukając ratunku czy lepszego życia – mówił prezes Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp Jerzy Samiec podczas inauguracji XI Zjazdu Gnieźnieńskiego.

Zjazd Gnieźnieński odbywał się od 21 do 23 września pod hasłem „Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa”. W jego ramach odbyło się szereg wykładów, dyskusji, warsztatów, nabożeństw ekumenicznych. Obok rzymskich katolików obecni byli na nim również przedstawiciele Kościołów mniejszościowych, w tym Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej. Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP reprezentowali ks. bp Marek Izdebski i ks. Semko Koroza.

Podczas inauguracji Zjazdu przemówienie wygłosił prezes Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Nawiązując do tematu Zjazdu zwracał uwagę na związek wolności z odpowiedzialnością oraz na to, że korzystając z wolności powinniśmy dawać przestrzeń na wolność innych i dbać o prawa mniejszości. – Gdy myślimy o Europie i o wolności, to powinniśmy też pamiętać o tych najsłabszych. O tych, którzy pukają do drzwi Europy, szukając ratunku czy lepszego życia. Nie powinniśmy unikać tematów związanych z przemocą, którą stosują jedni wobec drugich. Powinniśmy karmić głodnych oraz uwalniać tych, którzy utracili wolność wbrew swej woli i prawu. Bo choć oficjalnie niewolnictwo jest zakazane, to jednak wśród nas w Europie żyją ludzie zniewoleni – powiedział prezes PRE.

Rzymskokatolicki prymas Polski abp Wojciech Polak w swoich słowach powitania mówił o wolności przejawiającej się w otwartości na drugiego człowieka i solidarności z nim. – Europę tworzą nade wszystko wolni ludzie, a przez to naprawdę zdolni do kolejnego otwarcia na siebie nawzajem i współpracy, prawdziwie przecież zdolni do solidarności i do pomocy innym, zwłaszcza tym, którzy dziś tej pomocy tak bardzo tutaj, w Europie, potrzebują, ludzie prawdziwie zdolni do współdziałania z innymi, a zarazem zdolni do pokonywania swoich własnych ograniczeń i partykularnych egoizmów czy interesów. Europa ludzi wolnych jest Europą ludzi zdolnych do przekraczania dzielących nas barier, do pokonywania nieufności, ludzi wezwanych w imię wolności do budowania, a nie do niszczenia – przekonywał prymas.

Na inauguracji imprezy obecny był prezydent Polski Andrzej Duda. – Wolność to wspaniały dar Opatrzności, ale też wielkie wyzwanie. Wolność to wezwanie do tego, byśmy posiadane talenty i możliwości spożytkowali dla umacniania spoistości naszej wspólnoty i siły państwa, nie zaś przeciwnie – powiedział w swym przemówieniu. Potępił też wydarzenie, które miało miejsce w Gdańsku 19 września, w dniu żydowskiego święta Jom Kippur. 27-letni mężczyzna rzucił wtedy kamień przez okno synagogi. – Ogromnie boleję nad tym, że stało się to właśnie u nas, w kraju, w którym przez stulecia była tolerancja religijna i w którym przez stulecia umieliśmy szanować religię wyznawaną przez innych. Z pewnością nazwą to aktem antysemityzmu, ale dla mnie przede wszystkim jest to akt zwykłego barbarzyństwa, z którym nigdy nie wolno nam się pogodzić i zawsze musimy go potępić – podkreślił prezydent. Po inauguracji Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

W wykładach, dyskusjach panelowych i warsztatach wzięło udział wiele osób zaangażowanych politycznie, społecznie, naukowo czy kościelnie, m.in. Jerzy Buzek, Paweł Kowal, Hanna Suchocka, Konrad Szymański, Marek Jurek, Rocco Buttiglione, Paweł Śpiewak, Marek Rymsza, bp Krzysztof Zadarko, kard. Peter Turkson. Uczestnicy mieli też możliwość wziąć udział w koncercie Stanisławy Celińskiej.

Pierwszego dnia Zjazdu wieczorem odbyła się Ekumeniczna Droga Wolności, która przeszła z rynku do katedry gnieźnieńskiej. Na dziesięciu stacjach czytania biblijne, rozważania i modlitwy zmawiali przedstawiciele dziesięciu Kościołów w Polsce, wśród nich ks. bp Marek Izdebski i ks. Semko Koroza z Kościoła ewangelicko-reformowanego. Droga zakończyła się nabożeństwem ekumenicznym w katedrze. Kazanie wygłosił abp Grzegorz Ryś, rzymskokatolicki metropolita łódzki. – Jezus mówi do nas: jeżeli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami, poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Uczniem nie jest jednak ten, kto usłyszał. I nie jest nim ten, kto usłyszał i przyznał rację. Uczniem jest ten, kto trwa w słowie Jezusa – mówił katolicki hierarcha. Podczas nabożeństwa wszyscy jego uczestnicy otrzymali egzemplarz Biblii Ekumenicznej, wydanej w tym roku przez Towarzystwo Biblijne w Polsce.

Na koniec imprezy odbyła się w katedrze gnieźnieńskiej msza św., podczas której odczytano przesłanie XI Zjazdu Gnieźnieńskiego. Podkreślono w nim m.in., że wolność powinna być oparta na solidarności, szczególnie ze słabszymi. „Dziś chcemy tworzyć Europę ludzi wolnych, inspirowanych chrześcijańskim przesłaniem. Wymaga to budowania nowej kultury wolności opartej na odkrywaniu w każdym człowieku siostry lub brata. Jej fundamentem jest solidarność, szczególnie z osobami potrzebującymi: ubogimi, prześladowanymi, uchodźcami czy niepełnosprawnymi” – czytamy w tekście przesłania. Wyrażono również potrzebę dialogu w podzielonej politycznie Polsce i solidarności z narodami pozostającymi poza Unią Europejską.

 

Czytaj też: Przesłanie XI Zjazdu Gnieźnieńskiego