Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2018, s. 6

Betlejemskie Swiatlo Pokoju w Zychlinie (fot. PER Zychlin)
(fot. PER Żychlin)

 

Betlejemskie Światło Pokoju przywędrowało podczas wigilijnego nabożeństwa do kościoła ewangelicko-reformowanego w Żychlinie. Zostało przyniesione przez harcerzy pod opieką Zofii Błaszczyk.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Każdego roku światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem transportowane jest do Wiednia, gdzie ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Harcerze przekazują je dalej na wschód: do Rosji, Litwy, na Ukrainę i Białoruś, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii. Tegoroczna akcja odbywała się pod hasłem „W Tobie jest światło”.