Drukuj

Nr 4/2017, s. 18

20-lecie Redakcji Ekumenicznej TVP (fot. Ewa Jozwiak)
Dyskusja panelowa na temat programów przygotowywanych w ramach Redakcji Ekumenicznej TVP. Od lewej siedzą: ks. Grzegorz Giemza, Damian Diaz, Anna Czerewacka, Halina Rudzka, Elżbieta Trojanowska i diakon Halina Radacz (fot. Ewa Jóźwiak)

 

Z okazji przypadającego w 2017 r. 20-lecia Redakcji Ekumenicznej TVP w Centrum Luterańskim w Warszawie odbyło się 23 listopada spotkanie, podczas którego dyskutowano na temat telewizyjnych programów ekumenicznych i rewolucji cyfrowej w mediach.

Spotkanie jubileuszowe rozpoczęło się ekumenicznym nabożeństwem. Następnie została wyświetlona przekrojowa prezentacja złożona z fragmentów programów przygotowanych w ramach Redakcji Ekumenicznej TVP w okresie jej działania.

Odbyła się też dyskusja panelowa na temat programów ekumenicznych w telewizji, do udziału w której zostali zaproszeni reprenentanci różnych Kościołów: dyrygentka chóru przy kaplicy św. Grzegorza Anna Czerewacka (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), redaktor Wiadomości TVP Damian Diaz (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP), bibliotekarka BUW Halina Rudzka (Klub Inteligencji Katolickiej) i pedagog specjalna Elżbieta Trojanowska (Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP). Dyskusję prowadzili: dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Grzegorz Giemza i członkini Redakcji Ekumenicznej TVP diakon Halina Radacz.

W ocenie panelistów programy ekumeniczne były interesujące, ponieważ można się z nich wiele dowiedzieć o życiu Kościołów mniejszościowych w Polsce. Jedna z panelistek była zdania, że ich forma nie trafia do młodego widza. Z kolei inna z dyskutantek zachęcała do tego, aby przygotowywano więcej programów, które ukazywałyby, jak różne wyznania podchodzą do danego zagadnienia.

Kolejnym punktem obchodów były dwa wykłady. Pierwszy, na temat „Rewolucja cyfrowa w mediach – wyzwanie dla kościelnej komunikacji”, wygłosił Ralf Peter Reimann, odpowiedzialny za obecność w internecie Kościoła Ewangelickiego w Nadrenii. Wyraził on przekonanie, że na wszystkie wcześniejsze rewolucje Kościół reagował, a rewolucję cyfrową przespał. Prelegent był zdania, że Luter na pewno byłby dzisiaj użytkownikiem Twittera. Zwracał również uwagę na to, że obecnie młode pokolenie nie korzysta z tradycyjnego radia czy telewizji, a odbiera przekaz medialny głównie przez internet.

Drugi wykład na temat „Telewizja i przyszłość” wygłosił prof. Maciej Mrozowski, medioznawca z warszawskiego Uniwersytetu SWPS.

Na spotkanie jubileuszowe przybyli przedstawiciele różnych Kościołów, m.in. członkowie zarządu Polskiej Rady Ekumenicznej: prezes ks. bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP) i skarbnik ks. bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP). Na sesję jubileuszową zostali zaproszeni również konsultanci ds. mediów Kościołów zrzeszonych w PRE. Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP reprezentowała Ewa Jóźwiak. Przybyli też redaktorzy tworzący programy.