Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Jan Kalwin studia nad mysla reformatoraW serii „Biblioteka JEDNOTY” ukazała się książka Rafała Marcina Leszczyńskiego „Jan Kalwin. Studia nad myślą Reformatora”. Autor porusza w niej cztery tematy związane z myślą i działalnością szesnastowiecznego reformatora Kościoła.

Książka autorstwa Rafała Marcina Leszczyńskiego juniora (ur. 1972), doktora habilitowanego teologii historycznej i profesora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, powstała na podstawie jego artykułów publikowanych w latach 2009–2013 w JEDNOCIE, „Roczniku teologicznym” ChAT oraz „Studiach i Dokumentach Ekumenicznych”. Teksty te zostały na potrzeby książki poszerzone i uzupełnione.

Autor skupia się na czterech zagadnieniach: związkach Kalwina z Polską w kontekście prac nad Biblią brzeską, jego dogłębnej znajomości filozofii Cycerona, etyce i doktrynie społeczno-politycznej reformatora oraz jego nauce o sakramentach. „Kwestie związane z biografią genewskiego Reformatora i oceną jego postępowania są niewątpliwie niezmiernie interesujące, atoli w niniejszej książce ustąpią one pola zagadnieniom teologicznym i filozoficznym, autor niniejszego opracowania sądzi bowiem, że w polskojęzycznej literaturze poświęconej Kalwinowi zarysowuje się przewaga prac zwartych o charakterze biograficznym, mniej zaś jest publikacji książkowych dotyczących koncepcji teologiczno-filozoficznych Reformatora z Genewy. Niniejsza książka ma być więc wkładem w dzieło wyrównywania owej dysproporcji” – pisze autor we wstępie do książki.

Publikacja zawiera ponadto XIX rozdział IV księgi „Nauki religii chrześcijańskiej” Kalwina w przekładzie Rafała Leszczyńskiego seniora (ur. 1933). W rozdziale tym reformator polemizuje z rzymskokatolicką sakramentologią ogólną.

„Jan Kalwin. Studia nad myślą Reformatora” to kolejna książka w serii „Biblioteka JEDNOTY” poświęcona temu szesnastowiecznemu reformatorowi Kościoła. Wcześniej ukazały się: zbiór tekstów publikowanych na łamach JEDNOTY „Człowiek z Noyon” oraz dwie książeczki autorstwa Jérôme’a Cottina: „Jan Kalwin i współczesne myślenie o Bogu” i „Kalwin przyjacielem Boga”.

 

Rafał Marcin Leszczyński, „Jan Kalwin. Studia nad myślą Reformatora”, Wyd. Pismo religijno-społeczne JEDNOTA, Warszawa 2017, 227 stron

 

Książkę można kupić tutaj