Drukuj

NR 4/2017, s. 10

Nagrody Diakonii Kosciola Ewangelicko-Reformowanego 2017 (fot. mk)
Od lewej: Marzena Matejka, ks. bp Marek Izdebski oraz laureatki tegorocznych nagród Diakonii: Barbara Stahl i Wacława Żórawska (fot. mk)

 

Danuta Kwiatkowska, Barbara Stahl, Michał Tessarowicz i Wacława Żórawska zostali laureatami tegorocznej nagrody im. bp. Jana Niewieczerzała, przyznawanej przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Wręczenie nagród odbyło się podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas.

Gala miała miejsce 21 października w Teatrze Kamienica w Warszawie. Swoje nagrody przyznały cztery kościelne organizacje charytatywne: rzymskokatolicki Caritas Polska, luterańska Diakonia, reformowana Diakonia oraz prawosławny Eleos.

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP przyznała swoje nagrody po raz czwarty. Tegorocznymi laureatami zostały cztery osoby: Danuta Kwiatkowska, Barbara Stahl, Michał Tessarowicz i Wacława Żórawska.

Danuta Kwiatkowska przez wiele lat bezinteresownie pomagała seniorom, osobom samotnym i schorowanym. Barbara Stahl angażowała się w poprawę skomplikowanych sytuacji dzieci z dysfunkcyjnych rodzin, organizując im pomoc prawną, psychologiczną i pedagogiczną oraz opiekę instytucji społecznych. Udzielała korepetycji i wspierała materialnie podopiecznych. Pomagała też osobom niepełnosprawnym, chorym i starszym. W czasie stanu wojennego razem z nieżyjącym już mężem ks. Jerzym Stahlem wspierała rodziny osób represjonowanych za przynależność do „Solidarności”.

Michał Tessarowicz od lat finansowo wspiera działalność Diakonii, dzięki czemu możliwe było realizowanie różnych form pomocy dla osób potrzebujących, m.in. dofinansowanie kosztów leczenia i pobytu w domach opieki czy przyznawanie stypendiów dla młodzieży. W Stanach Zjednoczonych założył kilka firm technologicznych, które umożliwiły mu powołanie trzech fundacji zajmujących się działalnością charytatywną, głównie w dziedzinie medycyny i edukacji kobiet w krajach rozwijających się (przede wszystkim w Afryce).

Wacława Żórawska jako pielęgniarka pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi. W latach 80. angażowała się w działalność Punktu Aptecznego działającego przy Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie, gdzie wydawała środki opatrunkowe osobom zgłaszającym się po pomoc. Po utworzeniu grupy diakonijnej podjęła pracę w biurze Diakonii, gdzie jest aktywna do dziś.

Podczas gali w Teatrze Kamienica obecne mogły być tylko Barbara Stahl i Wacława Żórawska, które odebrały nagrody z rąk przedstawicieli Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP – ks. bp. Marka Izdebskiego i Marzeny Matejki.