Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2017, ss. 14–16

Uczestnicy konsultacji partnerskich zorganizowanych przez Kosciol Ewangelicki Hesji i Nassau przed zamkiem Wartburg (fot. EKHN)
Uczestnicy konsultacji partnerskich przed zamkiem Wartburg (fot. EKHN)

 

Od 16 do 25 sierpnia w Niemczech trwały konsultacje partnerskie zorganizowane przez Kościół Ewangelicki Hesji i Nassau (EKHN). Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP reprezentowali ks. bp Marek Izdebski i prezes Synodu Ewa Jóźwiak.

W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele Kościołów z różnych stron świata: z Tanzanii, Indonezji, Ghany, RPA, Czech, Włoch, USA. Wśród uczestników znaleźli się również przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i Polskiej Rady Ekumenicznej.

Konsultacje rozpoczęły się czterodniową konferencją w Domu im. Martina Niemöllera w Arnoldshain pod Frankfurtem. Modlitwę otwierającą spotkanie poprowadził prezydent Kościoła Hesji i Nassau ks. dr Volker Jung.

Warto wspomnieć, że po raz pierwszy mieli okazję spotkać się reprezentanci wszystkich Kościołów mających partnerstwo z Ewangelickim Kościołem Hesji i Nassau. Było to dla nas ciekawe i ubogacające doświadczenie.

W dyskusjach zastanawiano się m.in. nad tym, co jest dla nas ważne w naszych partnerstwach. Każda z grup poproszona została o przywiezienie czegoś, co jest dla niej symbolem partnerstwa. Reprezentanci Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP przywieźli książkę o Janie Łaskim – reformatorze działającym na terenach obecnych Niemiec i Polski. Delegacja Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przywiozła z Polski bursztyn.

Ciekawym doświadczeniem było również uczestniczenie w godzinach biblijnych i nabożeństwach, które poprowadzili pastorzy z różnych stron świata. Jedno z rozważań przygotował ks. bp Marek Izdebski.

Podczas konferencji zastanawiano się, jaki jest wpływ partnerstw ekumenicznych na nasze Kościoły i jakie jest ich znaczenie dla nas. Afrykańską perspektywę przestawił pastor Godfrey Cunningham, azjatycką – bp P.K. Samantaroy, amerykańską pastor David Gaewski, europejską, a właściwie niemiecką perspektywę – ks. dr Volker Jung (EKHN).

Dyskutowano m.in. o wyzwaniach partnerstw kościelnych w dobie rosnących postaw nacjonalistycznych. Wykład dający impuls tej dyskusji przedstawiła dr Kerstin Neumann.

Był też czas na wspólne śpiewanie, w którym prowadzili uczestników m.in. Bernhard Kießig i Konrad Schultz. Z okazji konsultacji gospodarze przygotowali okolicznościowy śpiewnik z pieśniami z różnych stron świata, reprezentowanych podczas spotkania.

Wieczory spędzano na nieformalnych rozmowach. W piątek, 18 sierpnia, każda delegacja miała okazję zaprezentować siebie i kulturę swego kraju. Delegacja polska nauczyła wszystkich tańczyć poloneza.

Podczas całej konferencji pracowano nad dokumentem końcowym w dwojaki sposób: w małych grupach i podczas dyskusji plenarnych. Napisano w nim m.in.: „W szybko zmieniającym się zglobalizowanym świecie musimy, jako Kościoły, kontynuować pracę na rzecz sprawiedliwości, pokoju, pojednania i zachowania stworzenia. Musimy szanować nasze różne uwarunkowania kulturowe i przekonania teologiczne oraz stworzyć przestrzeń do otwartej rozmowy na temat konfliktów. Modlimy się za siebie nawzajem, troszczymy się o siebie nawzajem i okazujemy sobie wzajemnie solidarność”. Sygnatariusze dokumentu zadeklarowali również wolę zwiększenia udziału młodzieży w kontaktach partnerskich, przekształcania kontaktów bilateralnych w multilateralne, lepszej wymiany informacji między partnerami, dzielenia się doświadczeniami życia w pokoju z ludźmi innych religii, zachęcania Kościołów do większego zainteresowania problemem migracji i uchodźctwa, pokazywania partnerstw Kościołów jako modelu przezwyciężania nacjonalizmu, rasizmu, systemu kastowego i innych form dyskryminacji.

Uczestnicy konsultacji odwiedzili również Bad Homburg, gdzie w kościele Zbawiciela uczestniczyli w niedzielnym nabożeństwie, podczas którego kazanie wygłosił bp dr Govada Dyvasirvadam.

W programie było również odwiedzenie miejsc związanych z Marcinem Lutrem: Erfurtu, Eisenach (wizyta w domu Lutra i nocleg w dawnym klasztorze augustiańskim), zwiedzanie zamku Wartburg koło Eisenach, który rocznie odwiedza 350 tys. gości i jest obecnie najczęściej odwiedzanym miejscem związanym z osobą reformatora na świecie. Warto przypomnieć, że w tym właśnie zamku Luter schronił się obłożony ekskomuniką (1521) i dokonał przekładu Nowego Testamentu na język niemiecki. Wystawa na zamku zatytułowana „Luter i Niemcy”, na której dość pobieżne zwiedzenie potrzeba ok. dwu godzin, naświetla główne motywy, które wywarły piętno na dziejach reformacji, i pokazuje, w jaki sposób każda epoka niemieckiej historii ukształtowała swój własny obraz Lutra.

W programie znalazła się też wizyta w mieście Lutra Wittenberdze, gdzie uczestnicy konsultacji zwiedzili m.in. Światową Wystawę Reformacji „Wrota Wolności”, zorganizowaną w związku z jubileuszem 500 lat reformacji i otwartą 20 maja. Do udziału we wspomnianej wystawie zaproszono Kościoły z całego świata, a także międzynarodowe instytucje i organizacje, które przedstawiły swój współczesny pogląd na reformację. Wystawa usytuowana była na terenie całego miasta, w tzw. siedmiu bramach tematycznych. Jedna z nich złożona z luster miała pomóc zwiedzającym w poszukiwaniu współczesnego człowieka i człowieczeństwa. To jakby przeciwieństwo poszukiwań Lutra, który w XVI w. zastanawiał się, gdzie znajdzie Boga łaskawego. Jak można było wyczytać w informatorach, wystawa zaplanowana została na 16 tygodni tematycznych (do 10 września), podczas których poprzez dyskusje panelowe, koncerty i wiele innych imprez stała się wydarzeniem lata.

Uczestnicy konsultacji zobaczyli też panoramę okresu reformacji wykonaną przez artystę-plastyka Yadegara Asisi, w której odtworzył sceny z życia reformatora i jego czasy.

Z kolei w kościele światła (Lichtkirche) zaaranżowanym na świeżym powietrzu, oprócz modlitw, odbyła się dyskusja panelowa na temat znaczenia błogosławieństwa. Można było też poprosić robota o błogosławieństwo, m.in. w języku polskim.

 

Fotorelacja z tego wydarzenia (fot. EKHN)