Drukuj

NR 3/2017, s. 13

Karl BarthZwiązek Reformowany w Niemczech (Reformierter Bund) oraz Kościół Ewangelicki w Niemczech (EKD) zapowiedziały na rok 2019 obchody dwóch jubileuszy związanych z Karlem Barthem, szwajcarskim teologiem reformowanym, uznawanym za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli teologii protestanckiej XX w.

W grudniu 2018 r. mija 50. rocznica śmierci Bartha, zaś w 2019 r. sto lat od publikacji „Komentarza do Listu do Rzymian”, obok „Dogmatyki kościelnej” jednego z najważniejszych dzieł Bartha.

Związek Reformowany, gromadzący 1,5 mln ewangelików reformowanych w Niemczech, i EKD chcą uczcić Bartha nie tylko jako znaczącego teologa, ale także uczestnika życia kościelnego, zaangażowanego w walkę z narodowym socjalizmem, a po wojnie promotora pokoju i dialogu ekumenicznego.

za: www.ekumenizm.pl