Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2017, s. 11

Ordynacja Moniki Zuber (fot. Archiwum)25 czerwca w trakcie nabożeństwa w zborze metodystycznym Nowego Przymierza w Katowicach pod przewodnictwem ks. bp. Patricka Streiffa i ks. sup. Andrzeja Malickiego zostali ordynowani: diakon Adrian Myśliński na urząd prezbitera oraz Monika Zuber i Jarosław Bator na urząd diakona.

Ordynacja odbyła się podczas Konferencji Dorocznej Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, obradującej od 22 do 25 czerwca.

Pierwsza metodystka została ordynowana na urząd diakona w 1866 r. Była to Helenor M. Davisson w The North Indiana Conference of the Methodist Protestant Church. Z kolei pierwszą kobietą ordynowaną na urząd prezbitera była Maggie Ritchie Elliott z Missouri Methodist Protestant Church. Ordynacja miała miejsce w 1877 r.

W naszym kraju pierwszą ordynowaną metodystką była Ewa Dolej ze Śląska (ur. 16.04.1901 r., ord. 07.1972 r., zm. 4.01.1987 r.). Po wieloletniej służbie kościelnej (najpierw w Metodystycznym Stowarzyszeniu Kobiet, później jako misjonarka i diakonisa, a następnie od 1958 r. jako prowadząca zbór metodystyczny w Gliwicach) została ona ordynowana na prezbitera, czyli duchownego z pełnymi prawami do wygłaszania kazań i sprawowania sakramentów.

Ks. diakon Monika Zuber (ur. 10.02.1979 r.) pochodzi z Podlasia. Studiowała architekturę na Politechnice Białostockiej oraz teologię ewangelicką we Wrocławiu i w Warszawie na uczelniach ekumenicznych (BST i ChAT). Pasjonuje się teologią feministyczną, współczesną egzegezą Nowego Testamentu oraz socjologią religii. Pod swoją opieką ma parafię w Starych Juchach na Mazurach. Prowadzi też własną stronę internetową www.moniazuber.pl, na której m.in. umieszcza artykuły, kazania i notatki, a także prowadzi blog. Jej mąż, ks. Dariusz Zuber jest pastorem parafii metodystycznej w Ełku, gdzie mieszkają.

 

fot. Archiwum