Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2017, s. 11

 Wprowadzenie Marty Borkowskiej w sluzbe kaznodziei swieckiego w Kosciele Ewangelicko-Reformowanym w RPWprowadzenie Marty Borkowskiej w służbę kaznodziei świeckiego w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w RP

 

W Warszawie podczas niedzielnego nabożeństwa z Wieczerzą Pańską Marta Borkowska została wprowadzona w służbę kaznodziei świeckiego w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w RP.

Nabożeństwo miało miejsce 23 lipca w stołecznym kościele reformowanym. Poprowadzili je wspólnie biskup Kościoła ks. Marek Izdebski i proboszcz miejscowej parafii ks. Michał Jabłoński. Ślubowanie od Marty Borkowskiej przyjął ks. bp Izdebski. Kazanie, nawiązujące do fragmentu Ewangelii Jana (J 4,5–42), wygłosiła świeżo mianowana kaznodzieja świecka.

Po nabożeństwie, w czasie tradycyjnego spotkania zboru przy herbacie, ks. Michał Jabłoński w imieniu zborowników wręczył Marcie Borkowskiej okolicznościowy upominek. Nowa kaznodziejka otrzymała również kwiaty i gratulacje od członków zboru.

Marta Borkowska (ur. 1970) z zawodu jest programistką. Studiowała teologię ewangelicką w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie-Radości oraz w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Mieszka w Warszawie.