Drukuj

NR 2/2017, s. 12

200-lecie Towarzystwa Biblijnego w PolsceNabożeństwo z okazji Ekumenicznych Dni Biblijnych odbyło się 8 maja w stołecznym kościele ewangelicko-reformowanym w ramach comiesięcznych nabożeństw ekumenicznych. Modlitwa ta zakończyła obchody 200-lecia Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

Liturgię nabożeństwa poprowadziła Ewa Jóźwiak, prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, a kazanie wygłosiła dyrektor generalna Towarzystwa Biblijnego w Polsce Małgorzata Platajs (czytaj tutaj). Pracownicy Towarzystwa Biblijnego odczytali Słowo na Ekumeniczne Dni Biblijne 2017.

„Kolejny rok, jaki został nam dany, przynosi wiele zadań, które wymagają od nas wiary, roztropności, pokory i miłości. Wszystkie te cechy, możemy odkryć w życiu, nauczaniu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Tym więc powinien się charakteryzować chrześcijanin: ja, ty, on, my wszyscy. Otwórzmy nasze serca na Słowo Boże. Tylko wtedy będziemy mogli sprostać oczekiwaniom, jakie pokłada w nas Stwórca. »Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty…« (Kpł 19,2)” – czytamy w dokumencie.

Licznie zgromadzeni uczestnicy nabożeństwa, reprezentujący różne Kościoły, modlili się w intencji pracy Towarzystw Biblijnych i dziękowali Bogu za dar jego Słowa.

Muzyczną oprawę nabożeństwa zapewnili: chór Modo Maiorum pod dyrekcją Michała Straszewskiego i Michał Markuszewski (organy). Nabożeństwo zostało zarejestrowane przez Polskie Radio i wyemitowane 11 czerwca w programie 2.