Drukuj

NR 2/2017, ss. 8–9

Nowi czlonkowie zboru ewangelicko-reformowanego w Warszawie (fot. Katarzyna Karpinska)
Nowi członkowie zboru ewangelicko-reformowanego w Warszawie wraz z duchownymi i Kolegium Kościelnym (fot. Katarzyna Karpińska)

 

20 maja w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie w ramach Nocy Muzeów odbyły się koncerty: Ekumenicznego Chóru Kameralnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie, chóru Modo Maiorum, zespołu Ars Chori oraz recitale: wokalny Ewy Szadejko i organowy Michała Markuszewskiego. Zwiedzający mieli okazję obejrzeć wystawę pt. „Bardzo znani i mniej znani ewangelicy reformowani” oraz „Jan Kalwin w filatelistyce” ze zbiorów Andrzeja Januszki, warszawskiego parafianina. Prezentowany był również krótki film o Kościele ewangelicko-reformowanym. Udostępnione zostało także Muzeum Kościoła. Czynna była pojawiająca się od kilku lat podczas Nocy Muzeów kawiarenka „Café Semadeni”, w której serwowane były przygotowane przez członkinie parafii domowe wypieki oraz napoje.

*

W ramach cyklu „Chrześcijaństwo żywe” odbyła się 2 czerwca w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie dyskusja panelowa na temat „Chrześcijanin w społeczeństwie”. Wzięli w niej udział politolog Sławomir Sowiński, teolog i antropolog Stanisław Obirek oraz publicyści Ignacy Dudkiewicz i Renata Kim. Podczas debaty rozmawiano m.in. o problemie zwierzchności władzy, zaangażowaniu chrześcijan i Kościołów w sprawy życia publicznego, kryzysie uchodźczym czy odpowiedzialności bogatych krajów wobec losu biednych regionów.

*

11 czerwca podczas nabożeństwa zbór warszawski był świadkiem chrztu osoby dorosłej i konwersji. Nabożeństwo prowadzili: ks. Michał Jabłoński i ks. Roman Lipiński, który przygotowywał grupę konwertytów. Ochrzczony został Viet Khoa Nguyen. Do Kościoła aktem konwersji przystąpiło dwanaście osób: Albert Bakurov, Natalia Bakurova, Urszula Bucińska, Karol Cyprowski, Wojciech Dusiński, Filip Furman, Mikołaj Jarski, Tadeusz Kuśmierowski, Marek Magdziak, Katarzyna Marcinkowska, Ewa Tomaszewska-Cieślak i Michał Tworo.

 

Na zdjęciach poniżej:

  1. Dyskusja panelowa na temat „Chrześcijanin w społeczeństwie”. Od lewej: ks. Michał Jabłoński, Renata Kim, Sławomir Sowiński, Ignacy Dudkiewicz i Stanisław Obirek (fot. Michał Karski)
  2. Dyskusja panelowa na temat „Chrześcijanin w społeczeństwie” (fot. Michał Karski)
  3. Chrzest (fot. Katarzyna Karpińska)
  4. Nowi członkowie zboru ewangelicko-reformowanego w Warszawie wraz z duchownymi i Kolegium Kościelnym (fot. Katarzyna Karpińska)