Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 2/2017, s. 7

Koncert choru gospel Schola Cantorum (fot. Mariusz Goslawski)
Koncert chóru gospel Schola Cantorum (fot. Mariusz Gosławski)

 

W niedzielę, 28 maja w bełchatowskiej parafii ewangelicko-reformowanej obchodzone było Święto Rodziny. Nabożeństwo prowadził ks. bp Marek Izdebski, który również wygłosił kazanie oparte na Liście apostoła Pawła do Galacjan 4,1–7. Warto przypomnieć, że w tekście tym pojawia się pochodzące z języka aramejskiego wezwanie „Abba, Ojcze!”, oznaczające „tato, tatusiu”. Jak mówił kaznodzieja, to Bóg pragnie, abyśmy się do niego zwracali jak do kochającego rodzica. Kiedy świadomie powierzamy swoje życie Bogu, stajemy się dziedzicami Bożego dziedzictwa. Przez łaskę wiary jesteśmy dziećmi Boga, więc można się w każdej sytuacji zwrócić do niego, a także podzielić radościami. On chce nam dawać poczucie bezpieczeństwa, dodawać sił, kiedy czujemy się słabi. Z jego strony mamy pewność stałej, nieprzerwanej miłości.

Po nabożeństwie odbyła się część artystyczna, dedykowana mamom i tatom. Dzieci recytowały wiersze wyszukane przez Jolantę Izdebską oraz śpiewały piosenki przy akompaniamencie Krzysztofa Wodzyńskiego. Mamy otrzymały w prezencie róże.

Z okazji Święta Rodziny w bełchatowskim kościele ewangelicko-reformowanym zaśpiewał chór gospel Schola Cantorum im. Piotra Kudyby. Chór działa w Bełchatowie od ponad szesnastu lat, a jego członkami było dotychczas wielu mieszkańców miasta, którzy występowali na scenach krajowych i zagranicznych m.in. w Danii, Francji, na Węgrzech.

*

6 czerwca odbyło się walne zebranie Ośrodka Profilaktyki i Rozwoju Osobowości OPIRO. Podsumowano miniony rok działalności stowarzyszenia. Zatwierdzono sprawozdania merytoryczne, finansowe, komisji rewizyjnej i rady nadzorczej. Podsumowano pięć programów profilaktycznych, realizowanych w minionym roku w ośrodku.

 

Na zdjęciach poniżej (fot. Mariusz Gosławski):

  1. Występ dzieci
  2. Koncert chóru gospel Schola Cantorum
  3. Walne zebranie OPIRO