Drukuj
Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami religii i wyznan obecnych w Polsce (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)
(fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)

 

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami religii i wyznań obecnych w Polsce. Podkreślił, że w Polsce dialog między religiami to nie jest puste słowo i mamy wielką tradycję ekumeniczną. Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec dziękował prezydentowi za udział w uroczystościach Kościołów mniejszościowych, wyraził też dezaprobatę dla działań sejmowej komisji w sprawie ogłoszenia Roku Reformacji oraz przestrzegał przed zaostrzaniem sporów w życiu politycznym i społecznym.

Spotkanie miało miejsce 26 stycznia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Wzięli w nim udział prezydent Andrzej Duda i jego żona Agata, ministrowie kancelarii prezydenta, przedstawiciele wszystkich Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE) z jej prezesem bp. Jerzym Samcem, a także reprezentanci Kościołów adwentystów, rzymskokatolickiego, zielonoświątkowego, Aliansu Ewangelicznego, społeczności żydowskiej i muzułmańskiej. Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP reprezentowali m.in. bp Marek Izdebski oraz prezes Synodu Ewa Jóźwiak.

Prezydent wyraził radość ze spotkania oraz stwierdził, że ma ono wspólnotową wymowę i jest bardzo ważnym sygnałem dla wszystkich, którzy żyją w Polsce, mając różne przekonania i różną wiarę. Podkreślił, że dialog między religiami to nie jest w Polsce puste słowo. – Mamy w Polsce wielką tradycję ekumeniczną, mamy w Polsce setki lat, gdy różne religie wpływały na kształtowanie się tego, co nazywamy polską mentalnością, tego, co nazywamy naszą tożsamością, tego, co nazywamy także naszą kulturą – mówił Andrzej Duda. Zwrócił też uwagę, że na grobach tych, którzy ginęli za Polskę, można znaleźć zarówno krzyż, jak i półksiężyc czy gwiazdę Dawida.

W imieniu Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej głos zabrał jej prezes bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Podziękował prezydentowi za udział w uroczystościach Kościołów mniejszościowych i podkreślił wagę jego obecności. – Jest ona sygnałem dla nas, ale także dla wszystkich Polaków, dla całego społeczeństwa, że Kościoły mniejszościowe są integralną częścią społeczeństwa. A slogan: „Polak równa się katolik” nie jest do końca prawdziwy – powiedział. Bp Samiec dziękował prezydentowi za patronat na centralnymi obchodami jubileuszu 500 lat reformacji, przypomniał również, że trzy sejmiki wojewódzkie ogłosiły rok 2017 Rokiem Reformacji w swoich regionach. Wyraził też dezaprobatę dla działań sejmowej komisji kultury i środków przekazu w sprawie wniosku o ogłoszenie Roku Reformacji w całej Polsce. Mimo że wniosek ten został prawidłowo i w terminie zgłoszony oraz poparty przez posłów wszystkich klubów parlamentarnych, to komisja nawet nie poddała go procedowaniu. – Całkowite pominięcie tego wniosku bez rozpatrzenia narusza nasze prawa – podkreślił bp Samiec.

Prezes PRE zwrócił też uwagę na rosnącą radykalizację postaw w społeczeństwie i wyraził zaniepokojenie z tego powodu. – Bylibyśmy niezwykle zobowiązani panu prezydentowi – i obiecujemy wsparcie w tej kwestii – gdyby w zdecydowany sposób zwrócił uwagę osobom zajmującym ważne pozycje w społeczeństwie, zwłaszcza politykom i dziennikarzom, aby nie ulegali emocjom, aby bardzo mocno ważyli wypowiadane słowa – powiedział. Dodał, że marzy mu się, aby przywódcy potrafili zachęcać do otwartości i przyjmowania innych ludzi. – I aby wykluczali mowę, która kogoś wyklucza czy rani. Jako Kościoły mniejszości, które czasami same odczuwają skutki nieodpowiedzialnych zachowań czy wypowiedzi, bardzo mocno przestrzegamy przed zaostrzaniem sporów. Przywódcy – niezależnie od tego, czy religijni, czy polityczni – mogą swoimi wypowiedziami dzielić, wykluczać, poniżać innych. To bardzo ważne, abyśmy umieli innych szanować – mówił luterański duchowny.

Krótkie przemówienia wygłosili również przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki oraz reprezentanci społeczności żydowskiej i muzułmańskiej: rabin Michael Schudrich oraz mufti Tomasz Miśkiewicz.

 

Zobacz: relacja wideo ze spotkania