Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2016, ss. 16–17

bp Marek Izdebski z Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w RP i bp Istvan Csury z Wegierskiego Kosciola Reformowanego w Oradei w Rumunii (fot. Tomasz Pieczko)
Ks. bp Marek Izdebski (po lewej) i ks. bp István Csűry podpisują dokument odnawiający współpracę między obydwoma Kościołami (fot. ks. Tomasz Pieczko)

 

Od 19 do 21 października delegacja Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP – ks. bp Marek Izdebski, ks. Krzysztof Góral, ks. Tomasz Pieczko oraz prezes Witold Brodziński – gościła na zaproszenie Węgierskiego Kościoła Reformowanego w Oradei (węg. Nagyvárad) i Kluż-Napoce (węg. Kolozsvár).

Podczas dwudniowego pobytu w Oradei ks. bp István Csűry oraz ks. bp Marek Izdebski podpisali dokument odnawiający współpracę między obydwoma Kościołami (datującą się od 2001 r.). Obaj biskupi wydali wspólne oświadczenie w związku z przypadającym w przyszłym roku jubileuszem pięćsetlecia reformacji. W Oradei i Kluż-Napoce polska delegacja zapoznała się z bardzo skomplikowaną, pełną dramatycznych wydarzeń (zwłaszcza po 1960 r.) historią Kościoła reformowanego w Rumunii. Mówiono zarówno o osiągnięciach, jak i bolączkach dnia codziennego.

Reformowani w Rumunii, w zdecydowanej większości pochodzenia węgierskiego, są członkami dwóch bratnich, blisko współpracujących Kościołów – Királyhágómelléki Református Egyházkerület (Kościoła Reformowanego w Oradei) oraz Erdélyi Református Egyházkerület (Kościoła Reformowanego Siedmiogrodu). Pierwszy przed drugą wojną światową był częścią okręgu z centralą w Debreczynie. Liczy około 200 tys. wiernych. Jego zwierzchnikiem jest ks. bp István Csűry. Natomiast drugi Kościół liczy ponad 500 tys. wiernych, a jego zwierzchnikiem jest ks. bp Béla Kató.

Polska delegacja zwiedziła wystawę poświęconą ewangelicyzmowi reformowanemu, umieszczoną w średniowiecznej twierdzy w Oradei, gdzie w 1660 r. po raz pierwszy wydrukowano Biblię w języku węgierskim. Po spotkaniu z ks. bp. Bélą Kató w Kluż-Napoce delegacja odwiedziła cieszący się w Europie uznaniem fakultet teologiczny (o charakterze ekumenicznym), gimnazjum reformowane oraz dom seniora, prowadzony przez tamtejszą parafię reformowaną.

Ks. Tomasz Pieczko odbył kilka spotkań z przedstawicielami obu Kościołów odpowiedzialnymi za pracę z młodzieżą. Niewykluczone, że rozmowy pozwolą w niedalekiej przyszłości nawiązać współpracę naszej młodzieży z młodzieżą Kościoła reformowanego w Oradei i Kluż-Napoce. Współpracę, która pozwalałaby organizować np. wspólne obozy dla młodzieży.

 * * * * *

Zobowiązanie

U progu pięćsetnej rocznicy reformacji w 2017 r. szukamy dróg odnowy poprzez Słowo Boże w duchu „semper reformanda”. Uczcijmy reformację w poszukiwaniu Bożej łaski, przebaczenia i od niego pochodzącej ulgi!

Duch odnowy reformacji będzie dalej ożywiał nasze Kościoły, jeśli będziemy wciąż gotowi do poszukiwania zrozumienia i służby woli Bożej: do wprowadzania Jego Słowa w czyn w naszym życiu, ale też w naszych Kościołach i naszych społeczeństwach.

Kalwin i inni wielcy reformacji przeorientowali uwagę Kościoła na Pismo Święte. Z pokorną konsekwencją przywoływali zgorzkniałych i utrudzonych wędrowców śmiertelnie niebezpiecznych dróg do powrotu. Nawoływali do nawrócenia. Przywoływali ich do powrotu do Boga, do Jego mocy i opieki. Cud powrotu to doskonały czas dla długo oczekiwanego spotkania, ale też i czas świadectwa: oto rozproszona trzódka, rozbity świat, odizolowani od siebie ludzie mogą spotkać się z Ojcem przez Jezusa Chrystusa.

Budowa się zaczęła i będzie trwać. „I odbuduję ich jak niegdyś” (Jr 33,7), jak obiecał – i prawdziwie odbuduje. Prawda ciągłej reformacji została objawiona. Widać też, jaki ma być posłuszny człowiek, gotów do przemiany: ma rozpoznać – i pomagać rozpoznawać innym – Boga-budowniczego, który powołuje ludzi i czyni ich swymi „pomocnikami”.

W tym duchu oba nasze Kościoły pragną zadeklarować chęć dalszej współpracy w jego służbie, dla jego chwały.

 

ks. Marek Izdebski
biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP

ks. István Csűry
biskup Węgierskiego Kościoła Reformowanego