Drukuj

NR 4/2016, s. 24

Inauguracja Wigilijnego Dziela Pomocy Dzieciom 2016 (fot. Michal Karski)
Biruta Przewłocka-Pachnik podczas inauguracji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2016 (fot. Michał Karski)

 

26 listopada 2016 r. w stołecznym kościele ewangelicko-reformowanym została zainaugurowana ekumeniczna akcja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, którą prowadzą wspólnie Diakonie ewangelicko-reformowana oraz luterańska, katolicka Caritas i prawosławny Eleos. W uroczystości wzięli udział m.in. abp Salvatore Pennacchio, nowy nuncjusz apostolski w Polsce, i Marek Michalak, rzecznik praw dziecka.

Tegoroczna, siedemnasta edycja akcji przebiega pod hasłem „Płomień Miłosierdzia”. Uroczystość uświetnił koncert „Zelowskich Dzwonków” pod dyrekcją Anny Kimmer i występ dzieci ze Szkoły Niedzielnej warszawskiej parafii reformowanej, przygotowanych przez dr Hannę Trandę i Marzenę Matejkę.

W inauguracji udział wzięli: ks. abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, ks. bp Jerzy Samiec, biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (KEA) i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. bp Waldemar Pytel, biskup Diecezji Wrocławskiej KEA, ks. dr Piotr Kosiński reprezentujący Kościół prawosławny. Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP reprezentowali: ks. bp-senior Zdzisław Tranda, dr Ewa Jóźwiak, prezes Synodu, dr Witold Brodziński, prezes Konsystorza. Wśród przedstawicieli organizacji charytatywnych obecni byli m.in.: o. Hubert Matusiewicz, wicedyrektor Caritas Polska, ks. bp Ryszard Bogusz, prezes Diakonii Polskiej, Wanda Falk, dyrektor generalna Diakonii Polskiej, ks. dr Doroteusz Sawicki, dyrektor Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos, oraz Biruta Przewłocka-Pachnik, prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

– Bieda, choroby, samotność wciąż dotykają tysiące dzieci na całym świecie. Dzieci stały się ofiarami okrutnych wojen wywołanych przez dorosłych. Dlatego na nas, dorosłych, spoczywa odpowiedzialność za los i godne życie tych bezbronnych istot. Nie pozwólmy, by straciły ufność w dobro, miłość i wiarę w człowieka – mówiła podczas inauguracji prezes Diakonii Kościoła ewangelicko-reformowanego Biruta Przewłocka-Pachnik.

Tradycyjnie symbolem akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom jest świeca, która znajdzie swoje miejsce na wigilijnym stole. W ramach akcji rozprowadzane są świece wigilijne. Środki pozyskane z ich sprzedaży zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom i młodzieży. Sprzedaż świec trwa przez cały Adwent.