Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2016, ss. 17–18

Papież w Lund
 
Luteransko-katolickie nabozenstwo ekumeniczne w Lund w dniu Pamiatki Reformacji z udzialem prezydenta SFL i papieza Franciszka (fot. Magnus Aronson)
Nabożeństwo w katedrze w Lund. Od lewej: kard. Kurt Koch, ks. bp Munib Younan, papież Franciszek i ks. Martin Junge (fot. Magnus Aronson / Ikon)

 

W dniu Pamiątki Reformacji, 31 października, w szwedzkim Lund odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, które razem poprowadzili prezydent Światowej Federacji Luterańskiej ks. bp Munib A. Younan, sekretarz generalny tej organizacji ks. Martin Junge oraz zwierzchnik Kościoła rzymskokatolickiego papież Franciszek. W ten sposób zainaugurowano światowe obchody jubileuszu 500 lat reformacji.

Miejsce nabożeństwa nie było przypadkowe. To właśnie w Lund w 1947 r. utworzona została Światowa Federacja Luterańska. Teraz katedra w tym mieście stała się miejscem bezprecedensowego wydarzenia. To nie było pierwsze spotkanie urzędującego papieża z przedstawicielami Kościołów ewangelickich. Ale po raz pierwszy spotkanie takie odbyło się w dniu Pamiątki Reformacji. Wielu katolików sceptycznie patrzy na świętowanie tego dnia. Uważają to bowiem za świętowanie podziału Kościoła. Jednak inaczej widzi to papież: – Z wdzięcznością przyznajemy, że reformacja pomogła nadać Pismu Świętemu bardziej centralne miejsce w życiu Kościoła – podkreślił w swym kazaniu Franciszek.

Kazanie wygłosił również sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) ks. Martin Junge. – Jezus nigdy o nas nie zapomniał, nawet wtedy, gdy wydawało się, że to my zapomnieliśmy o nim, zatracając się w przemocy i aktach nienawiści. Widząc Jezusa wśród nas, zaczęliśmy również dostrzegać siebie na nowo. Przyznajemy, że więcej nas łączy, niż dzieli. Jesteśmy latoroślami tego samego krzewu. Jesteśmy jedno w chrzcie – mówił.

Na zakończenie nabożeństwa papież Franciszek i prezydent ŚFL ks. bp Munib A. Younan podpisali wspólne katolicko-luterańskie oświadczenie z okazji jubileuszu reformacji. Podkreślono w nim, że dzięki dialogowi oba wyznania nie są już sobie obce, a to, co je łączy, jest większe niż to, co dzieli. „Stanowczo odrzucamy wszelką nienawiść i przemoc, zarówno dokonane w przeszłości, jak i obecnie – szczególnie, gdy wyrażane są w imię religii. Dzisiaj słyszymy polecenie Boga, by wszelkie konflikty odłożyć na bok. Jesteśmy uwolnieni przez łaskę, by zmierzać do wspólnoty, do której nieustannie wzywa nas Bóg” – czytamy w oświadczeniu. W tekście wezwano również do zakończenia przemocy. Ponadto katolicy i luteranie zostali wezwani do współpracy na rzecz pomocy uchodźcom.

Druga część spotkania odbyła się w hali widowiskowo-sportowej Malmö Arena. Tam o swoich doświadczeniach życiowych mówili katolicy i luteranie z Burundi, Kolumbii, Indii, Południowego Sudanu i Syrii. Opowiadali o zmianach klimatycznych, które powodują ubóstwo, wojnach, przemocy, uchodźctwie. – Wysłuchaliśmy dzisiaj waszych głosów stęsknionych sprawiedliwości. Od kiedy jesteśmy wyzwoleni Bożą łaską, nie mamy innej możliwości, jak tylko pracować na rzecz sprawiedliwości. Nie będzie pokoju na tym świecie bez sprawiedliwości – mówił ks. bp Munib A. Younan. W podobnym tonie wypowiadał papież Franciszek. – Priorytetem dla nas, chrześcijan, jest wyjść naprzeciw odrzuconym i marginalizowanym w naszym świecie oraz dać im odczuć czułą i litościwą miłość Boga, który nikogo nie odrzuca i każdego akceptuje – podkreślił.

W Malmö została również podpisana deklaracja o zacieśnieniu współpracy pomiędzy Caritas Internationalis a agendą diakonijną Światowej Federacji Luterańskiej.

W ekumenicznym spotkaniu wzięli udział m.in. prymas luterańskiego Kościoła Szwecji abp Antje Jackelén, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch, rzymskokatolicki biskup Sztokholmu Anders Arborelius, przedstawiciele innych Kościołów, w tym Wspólnoty Anglikańskiej, Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych i Światowej Rady Metodystycznej. Obecny był również zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp Jerzy Samiec.

* * * * *

Michał Karski – dziennikarz i redaktor JEDNOTY oraz serwisu internetowego Polskiej Rady Ekumenicznej