Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2016, s. 12

Nagrody Diakonii - Gala Ubi Caritas 2016 (fot. Michal Karski)
Od lewej: Alina Burmajster, tegoroczna laureatka nagrody Diakonii, oraz Marzena Matejka i Biruta Przewłocka-Pachnik z Diakonii Kościoła reformowanego (fot. Michał Karski)

 

Elżbieta Baum, Alina Burmajster i Zsusza Pelczarska zostały laureatkami tegorocznej nagrody im. ks. bp. Jana Niewieczerzała, przyznawanej przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Nagrody zostały wręczone podczas Gali Ubi Caritas.

Gala odbyła się 1 października w warszawskim Teatrze Kamienica. Swoje nagrody przyznały organizacje charytatywne czterech Kościołów: rzymskokatolicki Caritas, luterańska Diakonia, reformowana Diakonia oraz prawosławny Eleos. Diakonia Kościoła ewangelicko-reformowanego przyznała swoją nagrodę po raz trzeci. Laureatkami zostały trzy członkinie warszawskiej parafii reformowanej: Elżbieta Baum, która od wielu lat jako księgowa współorganizuje pracę diakonii parafialnej, Alina Burmajster, zaangażowana w parafii na wielu polach, również diakonijnym, oraz Zsusza Pelczarska, która regularnie odwiedza osoby samotne i schorowane w domach, domach opieki czy szpitalach.

Wśród nagrodzonych podczas tegorocznej Gali Ubi Caritas znalazł się m.in. były prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego. Eleos uhonorował go za zorganizowanie działalności charytatywnej w prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej.