Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2016, s. 15

Jubileuszowy medal Towarzystwa Biblijnego w Polsce dla ks. Romana Lipinskiego (fot. Michal Karski)Z okazji 200-lecia Towarzystwa Biblijnego w Polsce odbyła się sesja popularnonaukowa, podczas której mówiono o historii tej organizacji oraz o pracach nad ekumenicznym przekładem Biblii. Towarzystwo Biblijne wręczyło również swoje okolicznościowe medale. Wśród uhonorowanych znalazł się m.in. ks. Roman Lipiński z Kościoła ewangelicko-reformowanego.

Sesja miała miejsce 29 października w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. Otworzyła ją dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce (TB) Małgorzata Platajs. Następnie głos zabrał prezes tej ekumenicznej organizacji ks. Edward Puślecki z Kościoła ewangelicko-metodystycznego. – 200 lat to szmat czasu, kiedy przynajmniej cztery pokolenia uczestniczyły w tłumaczeniu i rozpowszechnianiu Biblii – zauważył. Duchowny podkreślił, że Biblia jest starsza niż chrześcijaństwo, pisali ją ludzie różnych religii i nie jest księgą wyznaniową. – Żaden człowiek i żaden Kościół nie ma monopolu na prawdę w Piśmie Świętym. Prawda rodzi się w dialogu – przekonywał.

Towarzystwo Biblijne przyznało podczas sesji swoje okolicznościowe medale. Otrzymały je osoby zasłużone dla rozpowszechniania Biblii, wskazane przez Kościoły członkowskie TB, a także zagraniczni współpracownicy TB. Wśród uhonorowanych znalazł się m.in. ks. Roman Lipiński z Kościoła ewangelicko-reformowanego.

Podczas uroczystości wspominano zmarłą we wrześniu dr Krystynę Długosz-Kurczabową, polonistkę, która przez wiele lat współpracowała z Towarzystwem Biblijnym przy redakcji językowej przekładu ekumenicznego Biblii. Krótko przed śmiercią dr Kurczabowa skończyła prace redakcyjne nad ostatnim tomem tego przekładu – Księgami Prorockimi.

Wygłoszone zostały też dwa referaty. Pastor Adam Grześkowiak z Kościoła adwentystów mówił o historii Towarzystwa Biblijnego w Polsce. – Od samego początku Towarzystwo Biblijne próbowało rozpowszechniać Biblię ponad podziałami wyznaniowymi – zauważył. Opowiadał o zainicjowanych przez TB przekładach biblijnych: warszawskim, współczesnym i ekumenicznym. Jego zdaniem to, że nad przekładem ekumenicznym pracowali przedstawiciele jedenastu Kościołów, jest wydarzeniem bez precedensu. Prace nad tym przekładem omówiła w drugim referacie prof. Anna Kuśmirek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Obchody jubileuszu 200-lecia Towarzystwa Biblijnego w Polsce zostały rozłożone na cały rok. Wiosną odbyły się m.in. koncert, sesja popularnonaukowa w Bibliotece Narodowej i nabożeństwo ekumeniczne (pisaliśmy o tym tutaj). W październiku – oprócz sesji w Centralnej Bibliotece Rolniczej – w Warszawie miały miejsce: liturgia dziękczynna i koncert muzyki cerkiewnej w katedrze prawosławnej, wystawa „Biblia – najważniejsza księga świata” w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, koncert Warszawskiej Opery Kameralnej w kościele ewangelicko-reformowanym oraz dziękczynne nabożeństwo ekumeniczne w rzymskokatolickiej katedrze św. Jana.

 

Na zdjęciu: wręczenie jubileuszowego medalu Towarzystwa Biblijnego w Polsce ks. Romanowi Lipińskiemu (fot. Michal Karski)