Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 2/2016, s. 12

Ewangelicki Kosciol CzeskobraterskiOd 19 do 21 maja w Pradze (Czechy) odbył się Synod Ewangelickiego Kościoła Czeskobraterskiego. Jego gościem był ks. Roman Lipiński.

To najwyższe zgromadzenie kościelne zajmowało się m.in. sprawami ekumenicznymi: dyskutowano o luterańsko-katolickiej „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” i ewentualnym stanowisku Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych (ŚWKR).

Kościół Czeskobraterski, który należy do obydwu rodzin wyznaniowych (luteranie i reformowani), postanowił nie popierać stanowiska reformowanych, którzy przygotowują tekst uzupełniający „Wspólną deklarację” (czytaj tutaj).

Przedmiotem refleksji były też słowa papieża Franciszka, który w związku z rocznicą spalenia na stosie Jana Husa wyraził w 2015 r. żal za śmierć reformatora. Członkowie Synodu doceniając gest papieża pomodlili się za niego.

Synod zajmował się sprawami proceduralnymi, kwestią Funduszu Stabilizacyjnego dla szczególnych pracowników Kościoła, oraz włączeniem dwóch parafii o tradycji braci czeskich. W kręgu zainteresowania Synodu znalazły się również: obsługa duszpasterska, kwestia nowych powołań i przygotowania ordynacji oraz działalność Diakonii i praca nad nowym śpiewnikiem.

Najważniejszą kwestią ekonomiczną dla Kościoła jest decyzja władz państwowych, że na przestrzeni kilkunastu lat będą zmniejszać co roku o 5 proc. wysokość dopłat do pensji pracowników Kościoła. To według jednego z członków Synodalnej Rady musi skutkować redukcją liczby duchownych z ok. 250 do ok. 170 za 15–20 lat.

Ewangelicki Kościół Czeskobraterski w 2013 r. liczył: 87454 członków, 255 zborów, 247 duchownych (181 mężczyzn i 66 kobiet) oraz 21 współpracowników pastoralnych. Administracyjnie podzielony jest na 12 senioratów krajowych i dwa zagraniczne.

Ks. Roman Lipiński był członkiem międzynarodowej 15-osobowej grupy gości ekumenicznych. Obok uczestnictwa w sesji mieli oni bogaty program dodatkowy, w tym wysłuchanie referatu o Hieronimie Praskim.