Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2016, s. 10

Spotkanie Rady Regionu Europy Swiatowej Wspolnoty Kosciolow Reformowanych 2016, Kappel am Albis, Szwajcaria (fot. Rimas Mikalauskas)
Obrady w Kappel am Albis (fot. Rimas Mikalauskas)

 

Niedaleko Zurychu, w Kappel am Albis, odbyło się doroczne spotkanie Rady Regionu Europy Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych. Dyskutowano o przyjęciu deklaracji o usprawiedliwieniu oraz kryzysie uchodźczym. Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP reprezentował ks. bp Marek Izdebski.

Obrady odbywały się od 3 do 4 marca w historycznym miejscu – dawnym klasztorze cystersów Kappel, który przeszedł na stronę reformacji dzięki działalności Heinricha Bullingera, obok Zwingliego i Kalwina najważniejszego teologa szwajcarskiej reformacji. Kappel to również miejsce bitwy w 1531 r., w której zginął Ulryk Zwingli.

W konsultacjach wzięli udział reprezentanci europejskich Kościołów członkowskich Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych (WCRC), a gospodarzem spotkania był Szwajcarski Ewangelicki Związek Kościołów oraz Krajowy Kościół Ewangelicko-Reformowany Zurychu. Jednym z głównych tematów spotkania było omówienie kwestii przyjęcia przez WCRC „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”. Dokument ten został podpisany w 1999 r. przez Kościół rzymskokatolicki i Światową Federację Luterańską. W 2006 r. przyjęła go również Światowa Rada Metodystyczna.

Uczestnicy spotkania wysłuchali referatu prof. Matthiasa Zeindlera nt. teologicznych aspektów deklaracji oraz dyskutowali nad kwestią jej przyjęcia w 2017 r. – w roku 500-lecia reformacji. Wymieniono się również informacjami nt. kryzysu uchodźczego w Europie. Sekretarz generalny WCRC ks. Chris Ferguson przedstawił raport, a także odpowiadał na pytania zgromadzonych. Delegaci Kościołów zapoznali się również z informacją nt. przyszłorocznej Rady Generalnej WCRC, która odbędzie się w Lipsku.

WCRC zrzesza na całym świecie ponad 225 Kościołów reformowanych, do których należy ok. 80 mln wiernych. W 27 państwach europejskich działa 40 Kościołów członkowskich Wspólnoty.

źródło: Jednota/Ekumenizm.pl