Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

bp Jacek Jezierski (fot. mk)Pod hasłem „Wspólna modlitwa” odbyło się w warszawskim kościele ewangelicko-reformowanym nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. – Ekumenia wymaga spotkań, dialogu, współpracy, ale również wspólnoty modlitwy i nabożeństw ekumenicznych – mówił w kazaniu ks. bp Jacek Jezierski z Kościoła rzymskokatolickiego.

Nabożeństwo, które odbyło się 24 stycznia, zgromadziło wiele osób – zarówno wiernych, jak i duchownych z różnych Kościołów w Polsce. Obecnych było m.in. pięciu zwierzchników Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, wśród nich ks. bp Marek Izdebski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Kazanie wygłosił ks. bp Jacek Jezierski, ordynariusz rzymskokatolickiej diecezji elbląskiej. Odwołał się do historii rozmowy Jezusa z Samarytanką opisanej w Ewangelii Jana. Zauważył, że prowadzili oni dialog o sprawach najważniejszych, mimo dzielących ich różnic etnicznych i religijnych, które mogłyby być przyczyną konfliktu. – Trzeba rezygnować z martwych obyczajów, schematów i aksjomatów kościelnych, jeśli stoją one na drodze do jedności – powiedział katolicki biskup. Dodał też, że ekumenia wymaga spotkań, dialogu, współpracy, ale też wspólnoty modlitwy i nabożeństw ekumenicznych.

Podczas nabożeństwa liturgię prowadził proboszcz miejscowej parafii ewangelicko-reformowanej ks. Michał Jabłoński. Śpiewał chór Modo Maiorum. Zgodnie z decyzją Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej oraz prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej tegoroczne datki pieniężne zebrane podczas nabożeństw Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zostaną przeznaczone na rzecz uchodźców przebywających w obozach w krajach Bliskiego Wschodu.

 

Na zdjęciu: ks. bp Jacek Jezierski wygłasza kazanie (fot. mk)

 

Poniżej fotorelacja z nabożeństwa (fot. mk)