Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

 NR 3/2015, s. 21

Ruszyła strona internetowa na temat ordynacji kobiet na księży w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP. To kolejny krok tego Kościoła w dyskusji na temat dopuszczenia kobiet do urzędu duchownego w posłudze prezbitera.

Dyskusja na temat ordynacji kobiet na księży – z różną intensywnością – trwa w polskim Kościele luterańskim od kilkudziesięciu lat. W 1996 r. Synod Kościoła uchwalił nowe prawo wewnętrzne, które dopuściło kobiety do urzędu duchownego w posłudze diakona. W 2008 r. synodalna komisja teologii i konfesji stwierdziła, że z teologicznej perspektywy należy dopuścić możliwość ordynacji kobiet na księży (prezbiterów), a istniejące ograniczenia w tym zakresie mają charakter społeczny, kulturowy, kościelno-prawny czy kościelno-socjalny oraz wynikają z zależności międzykościelnych. Jednak w 2010 r. Synod Kościoła odrzucił wniosek o wprowadzenie ordynacji kobiet na księży. O jej wprowadzenie apelowały m.in. takie gremia, jak Forum Kobiet Luterańskich (2007) i Forum Ewangelickie (2014).

W 2014 r. podczas obrad Synodu biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec przedstawił listę zadań stojących przed Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP w najbliższych latach. Wśród nich wymienił kwestię ordynacji kobiet. Zaapelował o rzetelną dyskusję i pogłębione analizy doświadczeń innych Kościołów luterańskich w tym zakresie. W maju w Warszawie odbyła się konferencja naukowa na ten temat (pisaliśmy o tym tutaj). Dyskutowano również o tym podczas Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych w Mikołajkach. Kolejne dyskusje mają się odbyć w synodach diecezjalnych i parafiach, a także podczas październikowego posiedzenia Synodu Kościoła, na którym ma być złożony wniosek o wprowadzenie ordynacji kobiet na księży. Głosowanie jest planowane na wiosennej sesji Synodu.

Kolejnym krokiem w toczącej się dyskusji na temat ordynacji kobiet jest uruchomienie strony internetowej www.ordynacjakobiet.pl. Można na niej znaleźć bogaty zbiór materiałów związanych z tą tematyką, m.in. teksty teologiczne, dokumenty, tło historyczne, prezentację sytuacji w Kościołach luterańskich na świecie. Na stronie opublikowane zostały także teksty referatów wygłoszonych podczas majowej konferencji w Warszawie. Kolejne materiały będą sukcesywnie dodawane.

Witryna ma się również stać platformą do debaty na temat ordynacji kobiet. W tym celu zostało utworzone forum internetowe, na którym będzie można prowadzić dyskusję w kontekście ekumenicznym, praktycznym i teologicznym.

Ks. bp Jerzy Samiec zachęca do tej dyskusji, ale apeluje również o szacunek dla innych uczestników debaty i odmienności ich poglądów. „Mam nadzieję, że dyskusja o roli kobiet w Kościele uświadomi nam wszystkie te sytuacje, w których źle traktujemy bliźniego tylko z powodu jego odmienności (kolor skóry, płeć, pochodzenie, narodowość, status społeczny, wykształcenie). Taka świadomość pozwoli nam na pozytywną zmianę. Wierzę, że dyskusja będzie impulsem do ponownego ruszenia »w drogę« z Chrystusem – wszak Kościół powinien się nieustannie reformować” – napisał w swym przesłaniu biskup.

 

Czytaj również: Michał Karski, „Polscy luteranie dyskutują o ordynacji kobiet”

Zobacz: www.ordynacjakobiet.pl