Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

 W serii „Biblioteka JEDNOTY” ukazał się trójjęzyczny przewodnik „Śladami braci czeskich i morawskich po Polsce” autorstwa Joanny Szczepankiewicz-Battek. To bogato ilustrowane wydawnictwo przybliża miejsca i zabytki kultury materialnej związane z braćmi czeskimi i morawskimi, którzy przez kilkaset lat byli obecni na ziemiach polskich, a po drugiej wojnie światowej w większości – nierzadko z konieczności – je opuścili.

Bracia czescy i morawscy to ugrupowania religijne, które wywarły istotny wpływ na kształtowanie kultury i krajobrazu trzech regionów Polski – Śląska, Wielkopolski i Ziemi Łódzkiej. Niestety, burzliwa przeszłość historyczna spowodowała, że większość tych śladów w przestrzeni została zatarta. Tym bardziej warto odkryć na nowo i zachować to, co jeszcze zostało. Przewodnik Joanny Szczepankiewicz-Battek przybliża zarówno historię braci czeskich i morawskich, jak i prowadzi przez związane z nimi miejsca w Wielkopolsce, na Śląsku oraz w Ziemi Łódzkiej.

Wydawnictwo jest bogato ilustrowane fotografiami przybliżającymi opisywane miejsca, a także mapą ukazującą rozkład geograficzny dawnych placówek braci czeskich i morawskich oraz obecnych Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Książka zawiera tekst w trzech językach: polskim, czeskim i niemieckim.

 

Joanna Szczepankiewicz-Battek, „Śladami braci czeskich i morawskich po Polsce”, Wydawca: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, Warszawa 2015, s. 151

 

Cena detaliczna: 33 zł. Książkę można nabyć: