Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 2/2014, s 11

Wprowadzenie ks. Tomasza Pieczko w służbę proboszcza parafii w Zelowie (fot. Archiwum)30 marca 2014 r. podczas nabożeństwa niedzielnego ks. biskup Marek Izdebski wprowadził w służbę proboszcza parafii zelowskiej ks. Tomasza Pieczko, dotychczasowego administratora. Ks. Pieczko został wybrany na proboszcza przez walne zgromadzenie zboru 16 marca.

Znaczącym gestem w samej liturgii wprowadzenia była obecność w półokręgu, wraz z wprowadzanym proboszczem, całego Kolegium Kościelnego, przypominająca tym samym, że posługa proboszcza w parafiach ewangelicko-reformowanych realizuje się w ścisłej łączności z Kolegium Kościelnym. Oznaczała ona wyraźnie, że proboszcz nie jest sam, ale pracuje razem z siostrami i braćmi powołanymi i wybranymi przez zbór do wykonywania posługi starszych w Kościele.

Elementem niemniej istotnym była obecność Witolda Brodzińskiego, prezesa Konsystorza Kościoła. W sposób symboliczny zaznaczała ona, że nowo wprowadzony w służbę proboszcza duchowny nie jest nim tylko dla zboru lokalnego, ale że posługuje w ramach i ku dobru całego Kościoła ewangelicko-reformowanego.

 

fot. Archiwum