Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 2/2014, s. 11

26 kwietnia ks. bp Marek Izdebski spotkał się z przebywającymi w Polsce gośćmi z Ewangelickiego Kościoła Nadrenii: ks. nadradcą Barbarą Rudolph i ks. prezesem Manfredem Rekowskim.

Rozmowy dotyczyły bieżącej współpracy obu Kościołów, a w szczególności kwartalnika JEDNOTA i działalności bełchatowskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwoju Osobowości OPIRO oraz Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Była to też pierwsza wizyta rodowitego Mazura, ks. Rekowskiego, niedawno wybranego na prezesa Kościoła Nadrenii, u biskupa Kościoła ewangelicko-reformowanego w RP.

Ewangelicki Kościół Nadrenii jest Kościołem unijnym skupiającym ok. 800 parafii. Liczy 2,8 miliona wiernych i jest drugim co do wielkości spośród dwudziestu ewangelickich Kościołów krajowych Niemiec. Od lat utrzymuje on partnerskie kontakty z Kościołem ewangelicko-reformowanym w Polsce.

Duchowni z Nadrenii przybyli do naszego kraju na zaproszenie Synodu Kościoła ewangelicko-augsburskiego, odbywającego się w dniach 25–27 kwietnia w Warszawie.