Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Christopher Ferguson (fot. WCRC)Kanadyjski duchowny ks. Christopher Ferguson został wybrany na nowego sekretarza generalnego Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych. 1 sierpnia zastąpi na tym stanowisku pochodzącego z Ghany ks. Setriego Nyomiego, który pełnił tę funkcję przez ostatnie 14 lat.

Ks. Christopher Ferguson ma 61 lat. Urodził się w Kanadzie, gdzie został ordynowany na duchownego Kościoła Zjednoczonego. Oprócz Kanady pracował również na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Południowej oraz w Stanach Zjednoczonych. Na sekretarza generalnego Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych został wybrany przez jej Komitet Wykonawczy, który od 11 do 18 maja obraduje w Hanowerze.

Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych powstała w 2010 r. z połączenia Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych oraz Reformowanej Rady Ekumenicznej. Zrzesza 229 Kościołów członkowskich, do których należy ponad 80 milionów wiernych w 108 krajach. Członkiem ŚWKR jest Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP.

 

fot. WCRC