Drukuj

 

100 lat temu urodził się ks. bp Jan Niewieczerzał, superintendent Kościoła ewangelicko-reformowanego w Polsce i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Z tej okazji przy jego grobie odbyła się krótka modlitwa połączona ze wspomnieniem duchownego.

Ks. Jan Niewieczerzał urodził się 23 kwietnia 1914 r. W 1945 r. został ordynowany na duchownego Kościoła ewangelicko-reformowanego w Polsce. Od 1953 do 1978 r. pełnił funkcję superintendenta (biskupa) tego Kościoła. W latach 1960–1975 był prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej. Od 1970 do 1979 r. wykładał historię i teologię ruchu ekumenicznego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Zmarł 7 listopada 1981 r.

23 kwietnia, w dniu setnych urodzin ks. bp. Niewieczerzała, przy jego grobie na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie odbyła się krótka modlitwa. Ks. Michał Jabłoński i ks. bp Zdzisław Tranda przypomnieli postać ks. bp. Niewieczerzała, mówili o jego zaangażowaniu w działalności kościelnej, ekumenicznej, a także na polu pojednania polsko-niemieckiego. W modlitwie udział wzięło kilkadziesiąt osób, wśród nich członkowie rodziny wspominanego duchownego.

 

O ks. bp. Janie Niewieczerzale piszemy w JEDNOCIE nr 1/2014: