Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Dyskusja o projekcie dokumentu ekumenicznego dotyczacego malzenstw mieszanych wyznaniowo (fot. Michal Karski)

 

– W dokumencie tym nie interes Kościoła został wyakcentowany, ale interes człowieka – mówił ks. prof. Bogusław Milerski podczas dyskusji panelowej na temat projektu dokumentu ekumenicznego dotyczącego małżeństw mieszanych wyznaniowo.

Dyskusja miała miejsce 7 kwietnia w warszawskim kościele luterańskim Św. Trójcy i poprzedziła comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne. W panelu wzięli udział autorzy dokumentu: luteranin ks. prof. Bogusław Milerski, rektor ChAT, oraz prawosławny ks. prof. Jerzy Tofiluk, rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Dyskusję prowadził proboszcz miejscowej parafii ks. Piotr Gaś.

„Małżeństwo chrześcijańskie osób o różnej przynależności wyznaniowej. Deklaracja Kościołów w Polsce na początku Trzeciego Tysiąclecia” – tak brzmi pełny tytuł projektu dokumentu, przygotowanego w ramach prac Komisji Teologicznej Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Komisji ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski Kościoła rzymskokatolickiego. Obecnie projekt znajduje się w fazie konsultacji z Kościołami.

O historii prac nad dokumentem opowiadał ks. prof. Jerzy Tofiluk. – Prace nad tekstem zaczęły się w 2006 r. – przypomniał. Jak powiedział, inspiracją dla osób przygotowujących ten tekst był podobny dokument przyjęty przez Kościoły we Włoszech.

Ks. prof. Bogusław Milerski omówił treść i strukturę dokumentu. – Ta deklaracja ma mieć charakter praktyczny, duszpasterski. Człowiek jest tu dowartościowany – podkreślał. Teolog ewangelicki mówił, że słabością wielu dokumentów dialogu ekumenicznego jest ich hermetyczny język. Natomiast dokument o małżeństwach mieszanych został tak napisany, że każdy go może przeczytać i zrozumieć – i to jest jego duża zaleta.

– W tekście deklaracji nie interes Kościoła został wyakcentowany, ale interes człowieka – podkreślił rektor ChAT. Zwrócił uwagę, że często się mówi, iż małżeństwa mieszane to problem. – W dokumencie nie lekceważymy trudności, jakie się z tym wiążą, ale mówimy też, że takie małżeństwa są szansą na zbliżenie wspólnot – powiedział.

 

Tekst projektu dokumentu o małżeństwach mieszanych wyznaniowo