Drukuj

NR 4/2013, s. 10

Dzien Holenderski 2013 w Centrum Luteranskim w Warszawie (fot. Agnieszka Godfrejow-Tarnogorska)26 października w Centrum Luterańskim w Warszawie odbył się Dzień Holenderski. Podczas spotkania zgromadzili się przedstawiciele parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, którzy angażują się w kontakty partnerskie z Kościołem Protestanckim w Holandii.

Wśród gości byli także ks. bp Jan Szarek, ks. Roman Pawlas, ks. Roman Lipiński i Władysław Scholl, którzy przed 30 laty byli jednymi z prekursorów tych kontaktów. Stronę holenderską reprezentował ks. Johan Beks – przewodniczący komisji ds. kontaktów z Polską w Holandii.

Spotkanie było okazją do uczczenia 20-lecia istnienia Komisji ds. kontaktów polsko-holenderskich Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego w Polsce. Wspomniano wieloletnią działalność i zaangażowanie wielu osób z Polski, ale przede wszystkim tych, którzy po stronie holenderskiej uczestniczyli w partnerstwie i wykazali się odwagą, by w czasach komunizmu rozpocząć te kontakty oraz wspierać Polaków duchowo i materialnie.

 

fot. Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska