Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2013, s. 6

 

W Zelowie obradował Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas posiedzenia wybrano nowe składy Konsystorza i Synodalnej Komisji Rewizyjnej, uchwalono budżet oraz kontynuowano dyskusję nad nowelizacją Prawa Wewnętrznego.

Obrady Synodu miały miejsce 30 listopada w Zelowie. Jednodniowe posiedzenie było poświęcone uchwaleniu budżetu Kościoła na 2014 r. Kontynuowano też drugie czytanie projektu nowelizacji Prawa Wewnętrznego, którego ostateczne przyjęcie nastąpi w 2014 r.

W porządku obrad znalazły się wybory Konsystorza. W skład tego gremium weszli: Witold Brodziński – prezes, ks. Krzysztof Góral – radca duchowny, Henryk Kimmer i Katarzyna Karpińska – radcy świeccy. Synod wybrał też zastępcę radcy duchownego – ks. Michała Jabłońskiego, i zastępcę radcy świeckiego – Henryka Nowackiego. Biskup Kościoła wchodzi z urzędu w skład Konsystorza jako wiceprezes.

Powołano także Synodalną Komisję Rewizyjną w osobach: Mirosław Jancyk – przewodniczący, Danuta Andrzejewska i Wanda Niewieczerzał – członkinie, Władysław Scholl i Jadwiga Zalisz – zastępcy.

Posiedzenie zakończono nabożeństwem, podczas którego wybrane gremia zostały wprowadzone w urząd przez ks. bp. Marka Izdebskiego.

W nabożeństwie wziął udział prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. Grzegorz Giemza. W przekazanym Synodowi pozdrowieniu przypomniał, że pierwszych chrześcijan poznawano po tym, jak się wzajemnie kochali. Ta cecha, zdaniem ks. Giemzy, powinna charakteryzować chrześcijan i ich wzajemne relacje również dziś. Postawił sobie i zgromadzonym pytanie: Co ja mogę zrobić, aby tak było obecnie?

W kontekście zbliżającej się 500. rocznicy reformacji, która przypadnie w 2017 r., prezes luterańskiego Synodu przypomniał prekursorską rolę Kościołów ewangelickich w Polsce, które na długo przed Konkordią leuenberską zawarły Ugodę Sandomierską, odnowioną przez oba Kościoły – luterański i reformowany – w 1970 r.