Drukuj

Od konfliktu do komunii„Od konfliktu do komunii. Luterańsko-katolickie upamiętnienie reformacji w 2017 roku” – tak brzmi tytuł dokumentu ekumenicznego, który właśnie ukazał się w języku polskim. Jest to raport międzynarodowej komisji luterańsko-rzymskokatolickiej ds. dialogu, będący próbą ekumenicznej refleksji nad reformacją i jej dziedzictwem.

Ogłoszony 17 czerwca w Genewie i Watykanie dokument „Od konfliktu do komunii” jest efektem prac ekumenicznej grupy roboczej powołanej przez Światową Federację Luterańską oraz Papieską Radę ds. Jedności Chrześcijan.

„Niewłaściwe jest (…) proste powtarzanie wcześniejszych ocen okresu Reformacji, które prezentowały luterański i rzymskokatolicki punkt widzenia nie tylko niezależnie, ale często w opozycji do siebie” – czytamy w dokumencie. Jego luterańscy i rzymskokatoliccy autorzy, korzystając z dorobku swoich tradycji wyznaniowych, chcą wspólnie spojrzeć na szesnastowieczną reformację i jej efekty oraz wypracować nową ekumeniczną perspektywę.

W sześciu rozdziałach dokumentu podjęto kwestie historyczne, dogmatyczne i duchowe. W tekście znajdziemy m.in. rozważania na temat upamiętniania reformacji, Marcina Lutra i jego teologii oraz znaczenia dialogu ekumenicznego w tym kontekście.

Dotychczas dokument „Od konfliktu do komunii” ukazał się w trzech wersjach językowych –angielskiej, niemieckiej i fińskiej. Polska jest czwartą. Przekładu dokonał Dariusz Bruncz, redaktor naczelny portalu ekumenizm.pl. Tekst zostanie wydany drukiem przez Wydawnictwo Warto. Już teraz jest dostępny na stronie internetowej Dekady Lutra www.luter2017.pl.