Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Wprowadzenie w urząd prezesa Synodu Ewy JóźwiakW Bełchatowie obradował Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. W urząd prezesa wprowadzono Ewę Jóźwiak – pierwszą kobietę na tym stanowisku. Wybrano również prezydium Synodu, kierownictwo Diakonii Kościoła oraz dyskutowano nad prawem kościelnym.

Synod odbył się od 25 do 26 maja. Rozpoczął się nabożeństwem w bełchatowskim kościele ewangelicko-reformowanym, które odprawił ks. bp Marek Izdebski. Podczas nabożeństwa wprowadzono w urząd prezesa Synodu Ewę Jóźwiak. Jest to pierwsza kobieta na tym stanowisku.

Pozdrowienia dla Synodu i nowej prezes przekazali przedstawiciele władz samorządowych Bełchatowa, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. bp Jerzy Samiec, dyrektor generalna Diakonii Polskiej Wanda Falk, emerytowany biskup reformowany ks. Zdzisław Tranda, a także w imieniu Ewangelickiego Kościoła Krajowego Lippe ks. Mirosław Danysz. – Cieszę się, że Kościoły w Polsce idą naszym śladem i wybierają kobiety na tak wysokie stanowiska – mówił duchowny niemieckiego Kościoła.

Myślę, że to nie takie ważne, że kobieta będzie kierować Synodem. Ważne, aby kierował nami Duch Święty – powiedziała Ewa Jóźwiak dziękując za pozdrowienia. Kolejne dwie godziny obrad poświęcono 450. rocznicy wydania Biblii brzeskiej. Przedstawiciele Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie zwrócili parafii żychlińskiej oryginalny egzemplarz tej Biblii, a badaczka języka polskiego dr Izabela Winiarska-Górska wygłosiła referat „Biblia brzeska z 1563 r. i jej rola dla języka i kultury polskiej” (piszemy o tym tutaj).

Druga część obrad miała charakter sprawozdawczo-wyborczy. Przyjęto sprawozdania biskupa, prezesa Konsystorza, finansowe, komisji synodalnych (prawa, problemowej, rewizyjnej). Udzielono Konsystorzowi absolutorium za 2012 r.

Wybrano prezydium Synodu. W jego skład obok prezes Ewy Jóźwiak weszli: Jolanta Pospiszył (sekretarz Synodu), Hanna Tranda (zastępca sekretarza), ks. Roman Lipiński (notariusz Synodu) oraz ks. Tadeusz Jelinek (zastępca notariusza). Synod wybrał również po raz kolejny Birutę Przewłocką-Pachnik na prezesa Diakonii. Do Rady Diakonii weszli: Marzena Matejka, Maciej Konwicki i Zofia Wołoszczak. Nowo wybrane gremia zostały wprowadzone w służbę podczas niedzielnego nabożeństwa.

Synod przedłużył kadencję Konsystorza i Synodalnej Komisji Rewizyjnej do końca 2013 r., jednak wybory do tych gremiów mają się odbyć na drugim posiedzeniu tegorocznej sesji zwyczajnej, które będzie miało miejsce 30 listopada w Zelowie.

Podczas obrad kontynuowano drugie czytanie nowelizacji Prawa Wewnętrznego. Dyskutowano nad rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi Synodu i poddawano je głosowaniu (rozdział „Synod”). Do przedyskutowania pozostały synodałom dwa ostatnie rozdziały: „Konsystorz” i „Przepisy przejściowe i końcowe”.

 

Na zdjęciu: Wprowadzenie w urząd prezesa Synodu Ewy Jóźwiak (fot. Michał Karski)