Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Koperta wydana na Bialorusi z okazji 450. rocznicy wydania Biblii Brzeskiej

Na Białorusi ukazała się okolicznościowa koperta z okazji 450. rocznicy wydania Biblii brzeskiej. Koperta zaopatrzona jest w specjalny stempel: „Wystawa młodzieżowa w Brześciu 15-25.03.2013”.

Biblia brzeska, której nazwa pochodzi od miejsca wydania (Brześć Litewski), znana jest też pod nazwą Biblia Radziwiłłowska – od nazwiska fundatora, którym był Mikołaj Radziwiłł zwany Czarnym, i Biblia pińczowska – od miejsca dokonania przekładu. Jest to pierwsze w Polsce tłumaczenie całej Biblii z języków oryginalnych: hebrajskiego i greckiego. Przekładu dokonali polscy ewangelicy reformowani, m.in. Jan Łaski, Grzegorz Orszak, Jakub Lubelczyk. Wydano ją w 1563 r.

W tym roku przypada 450. rocznica wydania Biblii brzeskiej. Z tej okazji planowane są m.in. konferencje naukowe poświęcone temu historycznemu przekładowi biblijnemu.