Drukuj

NR 2/2013, s. 20

40-lecie Konkordii leuenberskiej (grafika leuenberg.eu)Mija 40 lat od uchwalenia jednego z najważniejszych porozumień w historii dialogu ekumenicznego – Konkordii leuenberskiej. Ustanowiła ona wspólnotę Stołu Pańskiego i kazalnicy pomiędzy europejskimi Kościołami ewangelickimi tradycji luterańskiej, reformowanej oraz unijnej.

„Konkordia między Kościołami wyrosłymi na gruncie Reformacji w Europie”, zwana Konkordią leuenberską, została uchwalona przez przedstawicieli europejskich Kościołów luterańskich, reformowanych, ewangelicko-unijnych oraz dwóch Kościołów przedreformacyjnych – waldensów i braci czeskich. Miało to miejsce 16 marca 1973 r. w małej miejscowości Leuenberg koło Bazylei.

Sygnatariusze porozumienia utworzyli Leuenberską Wspólnotę Kościołów, od 2003 r. zwaną Wspólnotą Kościołów Ewangelickich w Europie. W 1997 r. na mocy odrębnego dokumentu do Wspólnoty przystąpiły europejskie Kościoły metodystyczne.

Obecnie Wspólnota zrzesza 105 Kościołów ewangelickich, w tym trzy Kościoły polskie: ewangelicko-augsburski, ewangelicko-reformowany i ewangelicko-metodystyczny (ten ostatni pośrednio, poprzez Zjednoczony Kościół Metodystyczny w Europie Środkowej i Południowej).

Model ekumeniczny proponowany przez Konkordię leuenberską to jedność w pojednanej różnorodności. Kościoły-sygnatariusze istnieją dalej w niezmienionym kształcie, ale we wzajemnych relacjach stanowią jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. „(…) zostaje ogłoszona wspólnota kościelna, a uniemożliwiające ją od XVI stulecia podziały – zniesione. Zainteresowane Kościoły są przekonane, że wspólnie stanowią cząstkę jednego Kościoła Jezusa Chrystusa, i że Pan kieruje je i zobowiązuje do wspólnej służby” (punkt 34 Konkordii).

Dokument ustanawia też wspólnotę Stołu Pańskiego i kazalnicy pomiędzy sygnatariuszami. „Wspólnota kościelna, tak jak ją definiujemy w tej konkordii, oznacza, że Kościoły o różnych tradycjach wyznaniowych, na podstawie zgody, jaką osiągnęły w rozumieniu Ewangelii, przyzwalają sobie wzajemnie na współuczestnictwo w Słowie i Sakramencie oraz starają się o możliwie pełne współdziałanie w składaniu świadectwa i w służbie światu” – czytamy w 29. punkcie Konkordii.

mk

Grafika: leuenberg.eu

 

Tekst „Konkordii leuenberskiej”