Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Konferencja w Kłajpedzie o reformacji
Konferencja w Kłajpedzie o reformacji
Wspólne przesłanie polskich luteran i reformowanych
Wspólne przesłanie polskich luteran i reformowanych
Przesłanie Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców
Przesłanie Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców
Reformowani a deklaracja o usprawiedliwieniu
Reformowani a deklaracja o usprawiedliwieniu


                                                                                                                                     

AKTUALNOŚCI                                 W NAJNOWSZYM NUMERZE